Σώπασε σήμερα το αηδόνι της Ρούμελης Ανδρέας Τσαούσης

Χιλιοκαταξιωμένος και πλήρης ημερών έφυγε σήμερα από κοντά μας ο κορυφαίος του δημοτικού τραγουδιού Ανδρέας Τσαούσης σε ηλικία 96 ετών. Ο παλαίμαχος τραγουδιστής νοσηλευόταν εδώ και

Διαβάστε Περισσότερα »

Συλλλητήριο του Πανελληνίου Συλλόγου στις 9 Σεπτεμβρίου

𝝟𝝖𝝠𝝤𝝪𝝡𝝚 𝝨𝝚 𝝡𝝚𝝘𝝖𝝠𝝤 𝝨𝝪𝝠𝝠𝝖𝝠𝝜𝝩𝝜𝝦𝝞𝝤 𝝙𝝞𝝚𝝟𝝙𝝞𝝟𝝜𝝨𝝜𝝨 𝝨𝝩𝝞𝝨 𝟵 𝝨𝝚𝝥𝝩𝝚𝝡𝝗𝝦𝝜 𝝙𝝞𝝚𝝟𝝙𝝞𝝟𝝤𝝪𝝡𝝚 𝝩𝝮𝝦𝝖 𝝡𝝚𝝩𝝦𝝖 𝝥𝝦𝝤𝝨𝝩𝝖𝝨𝝞𝝖𝝨 𝝩𝝜𝝨 𝝪𝝘𝝚𝝞𝝖𝝨 𝝟𝝖𝝞 𝝩𝝤𝝪 𝝚𝝞𝝨𝝤𝝙𝝜𝝡𝝖𝝩𝝤𝝨 𝝡𝝖𝝨 𝝟𝝖𝝠𝝤𝝪𝝡𝝚 𝝨𝝚 𝝨𝝪𝝢𝝩𝝤𝝢𝝞𝝨𝝡𝝤 𝝩𝝖 𝝟𝝖𝝠𝝠𝝞𝝩𝝚𝝬𝝢𝝞𝝟𝝖 𝝨𝝮𝝡𝝖𝝩𝝚𝝞𝝖 – 𝝫𝝤𝝦𝝚𝝞𝝨 Η Κυβέρνηση

Διαβάστε Περισσότερα »