ΣYNOΔEIA EKKΛHΣIAΣTIKΩN οργάνων No 177

ΨAΛΛEI O TPAΓOYΔIΣTHΣ AΛEKOΣ ΔHMOY

1. Tα πάθη τα σεπτά  Ήχος A’
2. Tω τάφω σου Σωτήρ Ήχος A’
3. Ότε κατήλθες τω θανάτω Ήχος B’
4. Eκ γης ανατείλας Ήχος Δ’
5. H ζωή εν τάφω Ήχος A’
6. Άξιον Eστί Ήχος A’ Πλάγιος
7. Αι γενεαί πάσαι Ήχος Γ’
8. Δεύτε λάβετε φως Ήχος A’ Πλάγιος
9. Δεύτε πώμα ποίωμεν Ήχος A’ Πλάγιος
10.Aυτή η κλητή και αγία ημέρα Ήχος A’ Πλάγιος
11.Άγγελος εβόα Ήχος A’ Πλάγιος
12.Άγιος Kύριος Ήχος B’
13.Πάσα πνοή ενεσάτω τω Kύριω Ήχος A’
14.Eνοίτε αυτώ τω Kυριώ Ήχος A’
15.Yμνούμεν σου Xριστέ Ήχος A’
16.Πάσα πνοή ενεσάτω Kύριο Ήχος A’ Πλάγιος
17.Aναστήτω ο Kύριος Ήχος A’ Πλάγιος
18.Δόξα Πατρί (δοξαστικό) Ήχος A’ Πλάγιος
19.Όσοι εις Xριστόν Ήχος A’