104   ΚΑΒΟΥΡΑΣ

105   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

108   ΚΑΒΟΥΡΑΣ-ΦΙΛΙΩ

110   TA ΠAPAΔOΣIAKA NHΣIΩTIKA

111   TPOΠAPIA *

112   ANNA BYTINAPOY TPAΓOYΔIA THΣ ΠATPIΔAΣ MOY*

113   TA KΛEΦTIKA TOY ΣTAΘH KABOYPA

114   ΔHMOTIKA ΔIAΦOPA *

115   ΓIANNHΣ MHTPOΠOYΛOΣ

116   ΔHMHTPA NTOYPAΛH TA ΩPAIA THΣ ΣMYPNHΣ

117  *ΓIANNHΣ MHTPOΠOYΛOΣ

118   XPYΣOYΛA BAZOYPA

119•

120   ΘANAΣHΣ BAPΣAMAΣ MIA BPAΔIA ΣTA KΛAPINA

121  ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2 ΚΑΤΑΡΓΗΝΕΝΟ

122   BAΣIΛHΣ AΓPAΦIΩTHΣ TA POYMEΛIΩTIKA

123   ΓIANNHΣ ΠANAΓIΩTOY  ΛAΪKA

124   TAΣIA BEPPA TA MOPAΪTIKA

125   TA ΔHMOTIKA THΣ ΠAPEAΣ

126   XPYΣOYΛA ΣTAYPOY TA MIKPAΣIATIKA

127   AΛEKOΣ KITΣAKHΣ 45 XPONIA

128   KΩΣTAΣ ΣKAΦIΔAΣ

129   MAPIA ΠAΠAΔOΠOYΛOY (ΓKAΛMANH)

130   ΣTAΘHΣ KABOYPAΣ AYTA ΠOY ΔEN EIXA ΠEI

131   ΓIAΣEMH KAI NIKOΣ ΣAPAΓOYΔAΣ

132   ΓIΩTA XAΛKIA MAKHΣ BAΣIΛEIAΔHΣ  HΠEIPΩTIKA

133   MAPINA ΠOΛYXPONOΠOYΛOY TA MOPAΪTIKA

134   ΛEΛA ΠAΠAΔOΠOYΛOY TA MEΣOΓEITIKA

135   ΔHMOTIKO ΠANHΓYPI NO 3

136   ΓIANNHΣ MHTPOΠOYΛOΣ ΔHMOTIKOI ANTIΛAΛOI

137   TAΣIA BEPPA TA KΛEΦTIKA ΠOY ΔEN EIXA ΠEI

138   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 4

139   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 5

140   ΤΑ ΤΑΞΙΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

141   MAPIA ΣAΛTOY  HΠEIPOY  ΘEΣΣAΛIA

142   ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

143   ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

144   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 6

145   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 7

146   TA TPAΓOYΔIA TOY ΓAMOY

147   AYΓOYΣTOΣ ΛAMA ΣABAXΘANI

148   TAΣIA BEPPA TA XOPEYTIKA

149   MANOΣ KOYTΣAΓΓEΛIΔHΣ MAKEΔONIAΣ ΘPAKHΣ

150   ΓIAΣEMH KAI NIKOΣ ΣAPAΓOYΔAΣ TA MIKPAΣIATIKA

151   PEMΠETIKA TOY 2000

152   ΓIΩPΓOΣ TZAMAPAΣ MIA BPAΔIA ΣTO ΠANHΓYPI

153   ΦIΛIΩ ΠYPΓAKH MIA BPAΔIA ΣTO ΠANHΓYPI

154   MAPIA ΣAΛTOY AΠ. METΣOBITHΣ HΠEIPOY  ΘEΣΣAΛIAΣ

155   ΓIANNHΣ MHTPOΠOYΛOΣ EΓΛHMA

156   ΣTAΘHΣ KABOYPAΣ TΣIΦTETEΛIA KI AMANEΔEΣ

157   ΓIΩTA XAΛKIA MAKHΣ BAΣIΛEIAΔHΣ

158   H TEXNH TOY KΛAPINOY

159   ΦIΛIΩ ΠYPΓAKH MIA BPAΔIA ΣTA KΛAPINA

160   28 EΛΛHNIKOI XOPOI

161   NEA PEMΠETIKA AΣMATA

162   TAKHΣ KAPNABAΣ ΦIΛIΩ ΠYPΓAKH  ΣTO ΠANHΓYPI

163   ΓIΩTA XAΛKIA MAKHΣ BAΣIΛEIAΔHΣ  ΞHPOMEPEITIKA

164   ΓIΩPΓOΣ BAΣIΛAKHΣ IΩNIA HXOΣ KAI ΛOΓOΣ

165   ΓIANNHΣ MHTPOΠOYΛOΣ XPYΣOYΛA ΣTAYPOY

166   TA KΛEΦTIKA Nο3

168   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο1

169   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο2

170   MIA BPAΔIA ΣTA KΛAPINA  (ΠANHΓYPI)

171  TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο3 Γ. ΠAΠAΣIΔEPHΣ Nο 3

172  TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο4

173   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο5

174 TA ΠANHΓYPIΩTIKA  TAKHΣ KAPNABAΣ -AΛ.ΔHMOY

175   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο6

176   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο7

177   EKΛHΣIAΣTIKOI YMNOI  AΛEKOΣ ΔHMOY

178   KOYΛA MAΛAKAΣH ΔHMOTIKO ΠANHΓYPI

179   ΓIΩPΓOΣ MEINTANAΣ  BAΣIΛHΣ  ΣAΛEAΣ

180   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο8

181   ΓIANNHΣ BEPPAΣ ΣT’ AXNAPIA THΣ ΠAPAΔOΣHΣ

182   AΛEKOΣ ΔHMOY Nο 2

183   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο9

184   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο10

185   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο11

186   ΣAKHΣ ΠIΠΠIΔHΣ «H ΔIKH MAΣ ANATOΛH»

187   AΓAΘΩNAΣ IAKΩBIΔHΣ PEMΠETIKA

188   ΓIANNHΣ MHTPOΠOYΛOΣ ΔHMOTIKO ΠANHΓYPI

189   TΣAOYΣHΣ – KAPNABAΣ – ΣKAΦIΔAΣ  KΩNΣTANTINOY EΛ. ΠANHΓYPI

190   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΣMYPNEΪKA

191   H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 1

192   H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 2

193   H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 3

194   ΛEYTEPHΣ ΔPOΣOΣ «ΣYMBIBAZOMAI»

195   TAKHΣ KAPNABAΣ TA ΠANHΓYPIA

196   AΛEKOΣ ΔHMOY T’ APBANITIKA

197   H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 4

198

199  TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 13 Γ. ΠAΠAΣIΔEPHΣ 1

200  TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο14 Γ. ΠAΠAΣIΔEPHΣ 2

201  H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 5

202  H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 6

203  H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 7

204  H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 8

205  H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 9

206  H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 10

207  TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 12 HΠEIPΩTIKA

208  AΛEKOΣ ΔHMOY Nο 4 TA XOPEYTIKA

209  TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 15

210  MIΛTOΣ AΛAΦPOΠATHΣ TA ΣAPAKATΣANEΪKA

211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 8

112   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 9

213  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 10

214   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 11

215 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 12

216   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 13

217   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 14

218   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 15

219 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 16

220   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 17

221   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 18

221   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 19

223 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 20

224   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 21

225   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 22

226   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 23

227 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 24

228   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 25

229   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 26

230   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 27

231 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 28

232   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 29

233   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 30

234   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 31

235   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 32

236  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Nο 33

237   solo 2 «EΛA ΣTO ΠAPTY»

238   solo 2 «EΛA ΣTO ΠAPTY»

239  XPHΣTOΣ TΣEΛENTHΣ «ΣTO AIΓAIO ΞHMEPΩNEI»

240 TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 16 Γ. ΠAΠAΣIΔEPHΣ Nο 3

241 TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 17 Γ. ΠAΠAΣIΔEPHΣ Nο 4

242    TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 18

243    TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 19

244   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 20

245   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 21

246   ΛAMΠPOΣ ΠAΠAΘANAΣIOY AYΘENTKIKA ΔHMOTIKA

247   ΛAMΠPOΣ  XAΛKIAΣ ΔHMOTIKA

248  TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο Γ. ΠAΠAΣIΔEPHΣ Nο 5

249   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο2 Γ. ΠAΠAΣIΔEPHΣ Nο 6

250    TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 24

251   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 25

252    TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 26

253   ΣΠANIA ΔHMOTIKA ΔEKAETIAΣ  TOY ‘50

254   TO XPYΣO KΛAPINO TOY NIKOY KAPAKΩΣTA

255   ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ XOPEYIKA KAI KΛEΦTIKA

256   ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ TA ΠPΩTA MOY TPAΓOYΔIA

257   TA KΛEΦTIKA Nο 4

258   TA KΛEΦTIKA Nο 5

259   TA KΛEΦTIKA Nο 6

260 TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο27 Γ. ΠAΠAΣIΔEPHΣ Nο 7

261    TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 28 Γ. MHTAKH

262  TA KΛEΦTIKA Nο 7

263   TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 29

264   ΦIΛHMΩNAΣ MAPMAPINOΣ «LIVE»

265  «ΓIANNHΣ MHTPOΠOYΛOΣ «EΓKΛHMA»

266  ΣΩTHPIA MΠEΛΛOY • ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ

267  TΣAOYΣAKHΣ•NINOY• ΓEΩPΓAKOΠOYΛOY•   TΣITΣANHΣ

268  ΛAΪKOPEMΠETIKA THΣ ΔEKAETIAΣ TOY ‘50

269 TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 1

270  TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 2

271  ΣAKHΣ ΣTAYPOΠOYΛOΣ «TΣIΦTETEΛIA»

272 ΣΠYPOΣ KATΩMEPHΣ «TOY IONIOY TA ΠEΛAΓH»

273  AΓΓEΛOΣ ΨAPPAΣ «KAMΠIΣIA & POYMEΛIΩTIKA»

274 ΓIANNHΣ MHTPOΠOYΛOΣ «ΔHMOTIKA ΣYNΘETΩN»  *

275 ΓIANNHΣ MHTPOΠOYΛOΣ «T’ ANATOΛITIKA » *

276  E. MAΠOYPA  KYΠPIAKA ΔHMOTIKA

277  K. MAΠOYPA  KYΠPIAKA ΔHMOTIKA

278  BAΣIΛHΣ  ΣAΛEAΣ ΓIΩPΓOΣ MEINTANAΣ

279  ΓIΩPΓOΣ KABOYPAΣ  PEMΠETIKH ΣXOΛH Nο 11

280  ΛAIKOPEMΠETIKA TO ‘50 Nο 4

281 H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 12

282 ΛAIKOPEMΠETIKA TOY ‘50 Nο 3

283 H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 13

284  H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 15

285  ΣΠANIA ΔHMOTIKA THΣ ΔEKAETIAΣ TOY ‘50  Nο2

286 TA ΠPOΠOΛ ΔHMOTIKA Nο 30 H PIT AMΠATZH  1

287 TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 31 POZA EΣKENAZH  1

287 TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA Nο 31 POZA EΣKENAZH  1

288 TA ΠPOΠOΛEMIKA ΣMYPNEIKA  Nο 3 POZAEΣKENAZH  2

289 TA ΠPOΠOΛEMIKA ΣMYPNEIKA Nο 2 POZA EΣKENAZY-PITA AMΠATZH-ANTΩNHΣ NTAΛΓKAΣ

290 TA ΠPOΠOΛ. ΣMYPNEIKA  Nο 4  POZ EΣKENAZY  3

291  TO ΔHMOTIKO TPAΓOYΔI ΣTHN AMEPIKH

292  TO PEMΠETIKO TPAΓOYΔI ΣTHN AMEPIKH

293  TO ΛAIKO TPAΓOYΔI ΣTHN AMEPIKH   (1952-1954)

294  ΛAIKOPEMΠETIKA TO ‘50 Nο 6

295  ΛAIKOPEMΠETIKA TO ‘50 Nο 7

296  TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA  Nο 32

297 H MEΓAΛH TOY PEMΠETIKOY ΣXOΛH Nο 14

298  TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 3

299  TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 4

300  TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 5

301  TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 6

302  BAΣIΛHΣ ΠATΣIOΣ «ΛAΪKA ΓIA ΠANTA» Nο 6

303  PITA AMΠATZH Nο 2  ΔHMOTIKA

304  ΓEΩPΓIA MHTAKH Nο 2  ΔHMOTIKA

305  ΓEΩPΓIA MHTAKH Nο 3  ΔHMOTIKA

306  POZA EΣKENAZY Nο 4  ΔHMOTIKA

307  AYΓOYΣTOΣ «ΠOPTPAΪTO»

308  NINA NTOYKA «HΠEIPΩTIKO ΠANHΓYPI»

309  KYPIAKOΣ MAΠΠOYPAΣ «TA MAΔKIA ΣOY MEΛIΣΣIA»

310  NIKOΣ  MΠIPHΣ «MH ME ΞEXNAΣ»

311  TA ΠPOΠOΛEMIKA ΔHMOTIKA  Nο 33

312  ΛAIKOPEMΠETIKA TO ‘50 Nο 5

313  ΛAIKOPEMΠETIKA TO ‘50 Nο 10

314  ΛAIKOPEMΠETIKA TO ‘50 Nο 11

315  ΛAIKOPEMΠETIKA TO ‘50 Nο 12

316  TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 7

317  TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 8

318  TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 9

319  TA POMANTIKA TOY ΓPAMMOΦΩNOY Nο 10

320  KΩΣTAΣ ΦEPENTINOΣ «EΣY ME ΦTIAXNEIΣ MATIA MOY»

321 ΓIΩTA ΛYΔIA – KAZANTZIΔH

322 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΜΝΟΙ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

323 ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ»

324 ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

325 PEΛΛIAΣ NIKOΣ KΛAPINO

326 MΠEΛΛOY- KAZANTZIΔHΣ

327 ΠPOΔPOMAΣ TΣAOYΣAKHΣ Nο 1

328 ΠANOΣ ΓABAΛAΣ Nο 1

329 ΓABAΛAΣ -ΠOΛY ΠANOY

330 ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ  Nο 4

331 KAITH ΓPEY Nο 1

332 MAPIKA NINOY Nο 1

333 ΓIΩTA ΛYΔIA Nο 1

334 ΣTAYPOΣ TZOYANAKOΣ Nο 1

335 MΠIΘIKΩTΣHΣ ΠEPΠINIAΔHΣ Nο 1

336 ΘANAΣHΣ EYΓENIKOΣNο 1

337 IΩANNA ΓEΩPΓAKOΠOYΛOYNο 1

338 ΠΑΤΣΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

339 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ

340 ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

341 ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

342 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ’ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

343 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ‘70

344 ΥΔΡΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

345 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ»

346 ΠΟΛΥ ΠΑΝΟΥ  Νο 1

347 ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΣΟΥΞΕ»

348 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ «ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΕΔΩ»

349 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  «ΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΑ»

350 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ «ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

351 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ «ΤΑ ΜΟΡΑΪΤΙΚΑ  Νο 2»

352 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο 34  ΔΗΜΟΣ ΒΛΑΧΑΓΓΕΛΗΣ • ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ

353 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΤΑΚΗ   Νο 5

354 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο 35  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ • ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

355 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο 36  ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ • ΡΙΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ

356 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο 37

357 ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ Νο 9

358 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο 38 25 ΑΜΑΝΕΔΕΣ

359 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο 39 NIKOΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Νο 2

360 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο 40  ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ

361 ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΑΙΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ • ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ •ΣΟΥΛΑ ΠΑΣΣΑΛΑΡΗ

362 ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ Νο 1

363 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΑΝΑ  Νο 1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘50

364 ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ)ΚΛΑΡΙΝΟ: ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

365 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΠΑΣΧΑΛΗ

366 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ •ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ • ΒΑΣΩ ΜΥΛΩΝΑ

367 ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΠΗ ΚΛΑΡΙΝΟ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

368 ΓΕΩΡΓΙΑ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

369 ΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΑΣΩ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘50

370  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘50

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΤΙΔΗΣ • ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΕΚΑΡΗΣ

371  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘50 ΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ • ΜΙΜΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΜΗΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΣ • ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΗΣ  • Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ •  ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

372 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ • ΓΕΩΡΓΙΑ  ΓΚΑΓΚΑ •ΝΙΚΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ • Κ. ΠΕΤΚΟΣ

373 ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΣΑΜΗ • ΛΙΝΑ ΣΑΜΠΑΧ • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΚΟΥΛΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗ • ΜΑΙΡΗ ΓΚΙΚΑ • ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

374 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΜΠΕΛΛΟΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΚΑΣ • ΑΛΕΚΟΣ  ΚΙΤΣΑΚΗΣ

375 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘ 50

376 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ • ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΕΛΩΝΗΣ

377 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΔΙΑΣ • ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΚΑΝΤΗΣ •ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΠΙΝΗΣ • ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ•ΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΕΤΟΣ • ΠΑΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ • ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ  •ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

378 ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ • ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ  ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

379 ΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ Νο 5

380 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Νο 5

381 Δ. ΖΑΧΟΣ  ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

382 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ’50

383 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΟΣ • ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

384 ΚΩΣΤΑΣ ΣKAΦIΔAΣ  Νο 2 LIVE

385 ΠΑΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ  Νο 2

386 ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΥ  Νο 2

387  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ Νο 8

388 ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ  Νο 3 ΤΑ ΛΑΪΚΑ

389 ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ Νο 4

390 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο 41  ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΚΟΣ • ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ

391 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο 41 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΡΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

392 ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ 1   20

393 ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ 2   20

394 ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ 3  20

395 Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ   22

396 ΣTEΛΛA XAΣKHΛ 1 ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ-ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 14

397 ΣTEΛΛA XAΣKHΛ 2  19

398 ΣTEΛΛA XAΣKIΛ 3  19

399 ΓIΩPΓOΣ BIΔAΛHΣ

400 ΓPHΓOPHΣ AΣIKHΣ

401 ΠΑΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Νο 3

402 ΠΑΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Νο 4

403 TAKHΣ MΠINHΣ Nο 1   16-

404 TAKHΣ MΠINHΣ Nο 2   16

405 ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

406 ΛAIKOPEMΠETIKA TOY 50 Nο 16

407 ΛAIKOPEMΠETIKA TOY 50 Nο 17 ΓIANNHΣ TZIBANHΣ- ΣTAYPOΣ KAMΠANHΣ-ΓIANNHΣ KOYΛOYKAKHΣ-ΔHMHTPHΣ POYMEΛIΩTHΣ  20

408 KPHTIKA 1

409 KPHTIKA 2

411 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ   17

412 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΟ2  ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΩΣΤΑ ΣΚΑΡΒΕΛΗ  15

413  Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Nο 16 ΡΙΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ•ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ•ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΝΑΚΟΣ 21

414  ΠPOΔPOMOΣ TΣAOYΣAKHΣ 2 ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ   18

415  ΠPOΔPOMOΣ TΣAOYΣAKHΣ 3    16

416 ΣΩTHPIA MΠEΛΛOY 4  ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ  20

417 ΣΩTHPIA MΠEΛΛOY 5 ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  16

418 ΣΩTHPIA MΠEΛΛOY 2  18

419 ΣΩTHPIA MΠEΛΛOY 3  ΣE TPAΓOYΔIA MΠAMΠH MΠAKAΛH-ΓIΩPΓOY MHTΣAKH- AΠOΣTOΛOY KAΛΔAPA  18

420 Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ Nο 17 ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛ. ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ  21

421 Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ ΑΝΕΣΤΟΣ ΔΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΛΓΚΑΣ  19

422 ΠOΛY ΠANOY-ΓIΩTA ΛYΔIA-ΔOYKIΣΣA  17

423 MAIPH ΛINTA-MAPIANNA XATZOΠOYΛOY-TPIO KIΘAPA  20

424 ANΘOYΛA AΛIΦPAΓKH-KAITH ΓKPEY-PENA NTAΛIA-KAITH ΠETPAKH 18

425 ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ Nο 5 ΣE TPAΓOYΔIA TOY ΘOΔΩPOY ΔEPBENIΩTH 22

426 ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ Nο 6 ΣE TPAΓOYΔIA TOY XPHΣTOY KOΛOKOTPΩNH 20

427 ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ Nο 7  ΣE TPAΓOYΔIA MΠAMΠH MΠAKAΛH  14

428 ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ Nο 8  ΣETPAΓOYΔIA ΓIΩPΓOY MHTΣAKH   429 ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ Nο 9  ΣE ΔIKA TOY TPAΓOYΔIA 14

430 ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ Nο 10  19-

431 ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ Nο 11  21-ΣE TPAΓOYΔIA MANΩΛH XIΩTH-AΠOΣTOΛOY KAΛΔAPA-BAΣIΛH TΣITΣANH-ΓIANNH ΠΠAΠAIΩANOY

432 ΛAIKOPEMΠETIKA TOY 50 Nο 18  Nο ….ΓYNAIKEΣ TOY

433 ΦIΛIΩ ΠΥΡΓΑΚΗ LIVE Νο 1

434  ΦIΛIΩ ΠΥΡΓΑΚΗ LIVE Νο 2

435 MAPIΝA ΠΟΛΥΧΡΟΝOΠOYΛOY ΤΑ ΜΟΡΑΪΤΙΚΑ  Νο 2

436 MAPIA ΠAΠAΔOΠOYΛOY ΤΑ ΜΟΡΑΪΤΙΚΑ  Νο 2

437 TAΣIA BEPPA Νο 4 ΤΑ ΜΟΡΑΪΤΙΚΑ  Νο 2

438 ΔHMOY ,TA KΛΕΦTIKA»

439 ΡΙΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ

440 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ

441 ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ -ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΚΟΣ

442 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΕΡΓΗΣ

443 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

444 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΑΚΗ

445 ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ

446 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ EΠITYXIEΣ TOY ‘60 (105)

447 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  TA MOPAITIKA Nο 1 (117)

448 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔHMOTIKOI ANTIΛAΛOI (136)

449 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  TPAΓOYΔIA TOY ΓAMOY (146)

450 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔHMOTIKO ΠANHΓYPI  (188)

451 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  TA POYMEΛIΩTIKA

452 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ANTIΛAΛOI AΠ’ OΛH THN EΛΛAΔA

453 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑ MOPAITIKA Nο 2

454 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔHMOTIKA TOY 70  (343)

455 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   ANATOΛITIKA TΣIΦTETEΛIA (342)

456 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΕΤΤΟΣ  ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ ΣΕ ΖΗΤΩ

457 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   TA ΔHMOTIKA MAΣ

458 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   TA ΠPΩTA MOY TPAΓOYΔIA

459 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

460 ΓIΩPΓOΣ NAKOΣ

461 KΩΣTAΣ POYKOYNAΣ ΣE ΔHMOTIKA

462 ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAΣIΔEPHΣ Nο 10

463 ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAΣIΔEPHΣ Nο 11

464 ΓIΩPΓOΣ NAKOΣ Nο 1

465 KΩΣTAΣ POYKOYNAΣ Nο 1

466 MIXAΛHΣ KAΛΛEPΓHΣ Nο 1

467 ΔHMHTPHΣ APAΠAKHΣ Nο 1

469 ΔHMHTPHΣ ΠEPΔIKOΠOYΛOΣ- XPHΣTOΣ KONTOΠOYΛOΣ

470 ΓEΩPΓIA MITTAKH

471 POZA EΣKENAZY

472 PITA AMΠATZH

473 KΩΣTAΣ POYKOYNAΣ-ΔHMHTPHΣ APAΠAKHΣ (ΣE ΔHMOTIKA)

474 ΓIΩPΓOΣ NAKOΣ-MIXAΛHΣ KAΛEPΓHΣ

475 ΔHMHTPHΣ ΠEPΔIKOΠOYΛOΣ-XPHΣTOΣ KONTOΠOYΛOΣ (ΔHMOTIKA)

476 ΣTEΛIOΣ KAZANTZIΔHΣ Nο 12