Πνευματικά Δικαιώματα: Το ΣτΕ εισηγείται την ακύρωσης της άδειας της ΕΔΕΜ

Αναδημοσίευση του Elefherotupia.gr

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που είχαμε σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τον νεοσύστατο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ΕΔΕΜ.

Γράφει ο Γιώργος Αυγερινός

Το Δ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκανε δεκτή την προσφυγή του καθηγητή Πάνου Λαζαράτου για λογαριασμό της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σχετικά με το αίτησης ακύρωσης της άδειας που χορηγήθηκε από τον ΟΠΙ και την Υπουργό Πολιτισμού στην ΕΔΕΜ.

Με την ομόφωνη απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ (229/2021) τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα για την ΕΔΕΜ.

Η ΕΔΕΜ δεν μπορεί να αιτηθεί νέα άδεια όπως είχαν προγραμματίσει… και πλέον τίθεται επίσημα και εν αμφιβόλω η λειτουργία της στην αγορά.

Λίγο πριν, στις 22 Φεβρουαρίου, το ΔΣ της ΕΔΕΜ, γνωρίζοντας προφανώς την αρνητική εξέλιξη και στο περίπου την απόφαση του ΣτΕ, συνεδρίασε και μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…Ακόμη και αν η απόφαση του ΣτΕ οδηγήσει στην ανάγκη έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας ή τροποποίησης της υπάρχουσας, με αναπομπή του θέματος στην διοίκηση για τυχόν διορθωτικές – συμπληρωματικές ενέργειες, η ΕΔΕΜ θα αποκτήσει ξανά την άδειά λειτουργίας της, εντός μικρού χρονικού διαστήματος και θα συνεχίσει το έργο της, ως ένας υγιής οργανισμός συλλογικής διαχείρισης με άριστη λειτουργία, ο οποίος δεν φοβάται τους ελέγχους και αντιλαμβάνεται ότι ο πόλεμος αυτός βλάπτει όχι μόνο τους δημιουργούς αλλά και ολόκληρη την αγορά συλλογικής διαχείρισης έργων μουσικής.»

Θυμίζουμε πως σε προηγούμενο άρθρο μας, αναφέραμε πληροφορίες που είχαμε στην διάθεσή μας σχετικά με την απόφαση για ακύρωση της άδειας της ΕΔΕΜ, η οποία βιάστηκε να διαψεύσει και μάλιστα να απειλήσει με εξώδικο την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.

Η απόφαση

Η παραπεμπτική αυτή απόφαση κρίνει ομόφωνα ότι η άδεια της ΕΔΕΜ είναι «μη νομίμως αιτιολογημένη» και πρέπει να ακυρωθεί. Οι λόγοι ακυρώσεως εμπεριέχονται ιδίως στις σκέψεις 7 και 10 της αποφάσεως και είναι κυρίως οι ακόλουθοι:

1) Η απόφαση της «Γενικής Συνέλευσης» της ΕΥΕΔ σχετικά με το διάδοχο αυτής οργανισμό (και γενικά οι αποφάσεις της ΕΥΕΔ) δεσμεύει μόνο τους συγκεκριμένους δημιουργούς που συμμετείχαν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση και όχι τους λοιπούς 14.431 δημιουργούς. Οι 301 δημιουργοί που παρέστησαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΥΕΔ της 23.10.2018 εκπροσωπούσαν μόνο τους εαυτούς τους (βλ. σκέψη 7 και σκέψη 10).

2) Κατά συνέπεια, η άδεια της ΕΔΕΜ που βασίζεται σε αντιπροσωπευτικότητα 14.431, και όχι 301, δημιουργών είναι άκυρη. Ειδικώς η εισήγηση του ΟΠΙ, σύμφωνα με την οποία «έχει προδιαγραφεί η βούληση των εκπροσωπουμένων μελών της ΕΥΕΔ να αναθέσουν στην ΕΔΕΜ και όχι σε κάποιον άλλο οργανισμό τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους» και άρα η ΕΔΕΜ «εκπροσωπεί επαρκές ποσοστό δικαιούχων και έχει την απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα», είναι μία εισήγηση με παράνομη αιτιολογία.

3) Η έκθεση βιωσιμότητας της ΕΔΕΜ από 31.1.2020 είναι επίσης παράνομη και τούτο διότι θεώρησε παρανόμως ότι η ΕΔΕΜ είναι βιώσιμη, συνεκτιμώντας εσφαλμένα, λανθασμένη αντιπροσώπευση (από 14.431 και όχι από 301 δημιουργούς) καθώς και το αμοιβολόγιο και τα αποτελέσματα χρήσης της ΕΥΕΔ για τα έτη 2018-2019.

4) Η ΕΔΕΜ δεν μπορεί να θεωρηθεί, σύμφωνα με την απόφαση ότι «τεκμαίρεται ότι έχει ως μέλη όλους τους συμβαλλόμενους με την ΕΥΕΔ δημιουργούς, ούτε κατ’ επέκταση ότι τα οικονομικά στοιχεία αυτών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από την ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ».

Με άλλα λόγια η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού περί μεταφοράς οικονομικών στοιχείων της ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της ΕΔΕΜ και είναι παράνομη.

Με άλλα λόγια η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού περί μεταφοράς οικονομικών στοιχείων της ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της ΕΔΕΜ και είναι παράνομη.

Δείτε εδώ την απόφαση: