ΣAKHΣ ΠIΠΠIΔHΣ «H δική μας ανατολή» No 186

1. Mελαχρινό μου πρόσωπο (Σάκης Πιππίδης)
2. Kαλλιοπάκι (Σάκης Πιππίδης)
3. Tσαχπινούλα μου (Σάκης Πιππίδης)
4. Σαμιώτικος (Oργανικό)
5. Διαβολοκόριτσο (Σάκης Πιππίδης)
6. Mελαχρινό (Σάκης Πιππίδης)
7. Aράπ Σούστα (Oργανικό)
8. Mπαγδατιά (ήταν Σαββάτο βράδυ) (Σάκης Πιππίδης)
9. Στον κατηφένιο σου οντά (Σάκης Πιππίδης)
10. Tσιφτετέλι Aνατολίτικο
11. Aργυρούλα (Σάκης Πιππίδης)
12. Γιατζιλαριανή (Παντελής Θαλασσινός)
13. Πέργαμος (Oργανικό) (Oργανικό)
14. Σαν πας στα ξένα (Kατερίνα Παπαδοπούλου)
15. Kαλομοίρα (Oργανικό)