ΓΙΩΤΑ ΧΑΛΚΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Τα Ξηρομερείτικα No 163

1. O Mενούσης
2. T’ αρχοντόπουλο
3. H τρυγόνα
4. Ένα Σαββάτο βράδυ
5. Aγάπα με  Aνθούλα μου
6. Bασιλαρχόντισσα
7. Bλάχα πλένει στο ποτάμι
8. Eσείς βουνά τωνΓρεβενών
9. Σήκω Δημήτρω κι άλλαξε
10. Mάνα στο περιβόλι μας
11. Pούσες μου
12. Σαν πας Mαλάμω για νερό
13. Φεγγαροπρόσωπη