ΓΙΩΤΑ ΧΑΛΚΙΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Τα μεγάλα δημοτικά No 157

1. Όποιος αγαπάει πεθαίνει
2. Ποιος έχει δυο αγαπητικιές
3. Στη βρύση την κρυόβρυση
4. Απόψε μαυρομάτα μου
5. Αναστασιά
6. Μια μικρή τσελιγγοπούλα
7. Μαντζουράνα
8. Κόφ’ την, Ελένη την ελιά
9. Τι έχεις Ρήνα μ’ κι αρρωσταίνεις
10. Αράχωβα
11. Βρύση μαλαματένια
12. Κέρνα μαυρομάτα μου
13. Μου παρήγγειλε τ’ αηδόνι
14. Παιδιά γιατί είστε ανάλαγα
15. Πάρε με κι εμένα μπάρμπα
16. Παιδί μου τ’ αποφάσισες