ΓIANNHΣ BEPPAΣ Στα χνάρια της παραδοσης No 181

1. Bρύση μου μαλαματένια
2. Άγουρος πέτρα πελεκά
3. Eγώ στην πόλη δε βαστώ
4. Nα ‘χε καεί ο πλάτανος
5. Θ’ αφήσω γένια και μαλλιά
6. Θε μου μια κόρη Πατρινιά
7. Kωνσταντίνα
8. Kάτσε Pινιώ μου φρόνιμα
9. Aμπέλι μου πλατύφυλλο
10. Στρουμπούλω
11. Σαν πήρα έναν ανήφορο
12. Στο Γαλαξίδι
13. Kαθότανε στον αργαλειό
14. Tρίκορφο βουνό
15. Συννυφάδα
16. Zωίτσα