Μέτρα στήριξης των εργαζόμενων στο χώρο του Θεάματος ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος

  1. κ. Υπουργό Οικονομικών

  2. κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

  3. κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

  4. κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

  5. κ. Γενική Γραμματέα Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

  6. κ. Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπόμνημα-Αίτημα
Θέμα: Μέτρα στήριξης εργαζομένων στο χώρο του θεάματος.

κ. Υπουργοί & Γεν. Γραμματείς,

Η ομοσπονδία μας καλύπτει όλους τους εργαζομένους που εργάζονται στο χώρο του θεάματος και ενδεικτικά, όλους τους εργαζόμενους σε θέατρα, παραστατικές τέχνες, χορό, μουσική, λυρικό τραγούδι, συναυλίες, νυχτερινά κέντρα, κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γυρίσματα με διάφορα εργασιακά καθεστώτα, όπως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αόριστου ή ορισμένου χρόνου, συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών, ωρομίσθιοι κλπ.

Οι εργαζόμενοι αυτοί υπό οιοδήποτε νομικό μανδύα και αν παρέχουν την εργασία τους, είναι πασίδηλο ότι έχουν πληγεί οικονομικά από την αναστολή κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας την περίοδο αυτή, λόγω των μέτρων και των συνθηκών που επιβλήθηκαν, εξ αιτίας της πανδημίας του CoVid-19, όμως οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους αυτούς δεν έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης, αφού το ιδιότυπο και όχι σταθερό εργασιακό τους καθεστώς, δεν επέτρεψε να ενταχθούν στις κατηγορίες εργαζόμενων που έχουν ήδη επιδοτηθεί.

Έτσι ενδεικτικά όσοι εργάστηκαν τη χειμερινή σεζόν, μέχρι το Φεβρουάριο ή όσοι δεν εργάστηκαν τη χειμερινή σεζόν σε μόνιμη βάση, αλλά θα προσλαμβάνονταν σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα τη θερινή σεζόν, δεν καλύπτονται από τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί, δεδομένου άλλωστε ότι οι συμβάσεις που επρόκειτο να συνάψουν, δεν οριστικοποιούνται και δεν αποτυπώνονται σε έγγραφο, πριν την έναρξη της εκτέλεσης του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν.

Οι εργαζόμενοι αυτοί στο χώρο του θεάματος, όλων των ειδικοτήτων, προσλαμβάνονται για εργασία κατά τη θερινή σεζόν, συνήθως με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων είναι πολύ συχνά λίγων ημερών και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν τους λίγους μήνες. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αυτών των συμβάσεων γίνονται κατά βάση το Μάρτιο κάθε έτους, και απολήγουν σε προφορικές συμφωνίες. Σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς και με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε, περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι στο χώρο μας, παρέχουν εργασία με τον τρόπο που περιγράψαμε προηγούμενα, είναι επαγγελματίες και πορίζονται τα προς το ζην από εργασία που παρέχεται με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονός αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί με τρόπο απόλυτα ασφαλή από την αναζήτηση των συμβάσεων που σύναψαν οι εργαζόμενοι αυτοί την αμέσως προηγούμενη θερινή σεζόν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας δεν λαμβάνουν «Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα», κύρια διότι λόγω της ιδιοτυπίας του ασφαλιστικού πακέτου κάλυψής μας, οπότε εμφανιζόμαστε να έχουμε πολύ περισσότερες ημέρες ασφαλιστικής κάλυψης, από τις ημέρες που παρέχουμε εργασία, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους εργαζόμενους να υπερβαίνει –πλασματικά- το ανώτατο όριο των 210 ημερών ασφάλισης, ενώ αντίθετα άλλοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συγκεντρώσουν ούτε το ελάχιστο όριο των 50 ημερών ασφάλισης κι επομένως για το λόγο αυτό δεν λαμβάνουν το ειδικό εποχιακό βοήθημα.

Συνεπώς δεν αποτελεί πρόσφορο κριτήριο η λήψη του εποχιακού επιδόματος, για να αποτελέσει και κριτήριο για την ένταξη στα μέτρα στήριξης, αφού έτσι πολλοί πληττόμενοι θα αποκλειστούν άδικα, οπότε αφ’ ενός μεν θα πρέπει:

  • να περιοριστεί δραστικά το ελάχιστο όριο των 50 ημερών ασφάλισης και

  • δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανείς εργαζόμενος του κλάδου μας, που δεν λαμβάνει το ειδικό εποχιακό βοήθημα, λόγω υπέρβασης του ορίου των 210 ημερών ασφάλισης, εφόσον αν οι εργαζόμενοι της δεύτερης κατηγορίας δεν λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας, θα μείνουν εκτός πάσης προστασίας και στήριξης [εξυπακούεται ότι εφόσον λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας οι εργαζόμενοι αυτοί δεν δικαιούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση και συνεπώς δεν τίθεται θέμα διπλής επιδότησης κλπ.]

  • επίσης οι εργαζόμενοι που οι ειδικότητες τους δεν έχουν ενταχθεί στο εποχικό επίδομα όπως είναι οι εργαζόμενοι στην οργάνωση παραγωγής, στην διοικητική υποστήριξη, όσοι έχουν εργαστεί με εργόσημο θα εξαιρεθούν από τα μέτρα στήριξης.

  • Εξαιρώντας από τα μέτρα τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και άλλους Οργανισμούς, δηλαδή το σύνολο των εποπτευόμενων οργανισμών και δημοτικών πολιτιστικών επιχειρήσεων, έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούνται τα μέτρα προστασίας ούτε οι συμβασιούχοι, ούτε οι ωρομίσθιοι των οργανισμών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους μονωδούς της Λυρικής Σκηνής, τους ταξιθέτες του Μεγάρου Μουσικής, αλλά και τους ωρομίσθιους καθηγητές σε δραματικές σχολές, σε ωδεία και σε σχολές χορούς .

Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εξ αιτίας της ιδιορρυθμίας της παρεχόμενης εργασίας αυτής της κατηγορίας, δεν προοιωνίζεται απασχόλησή τους κατά τη θερινή σεζόν, ακόμη και αν δεν θα επεκταθεί το διάστημα περιορισμού μετακίνησης και επαγγελματικής δραστηριότητας των επιχειρηματιών, που θα επρόκειτο να τους προσλάβουν υπό ομαλές συνθήκες, οπότε το οικονομικό σκέλος της ενίσχυσης των εργαζόμενων του κλάδου, πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη του την παράμετρο αυτή, ώστε να τύχουν αποτελεσματικής οικονομικής στήριξης, με επιδότηση που να καλύπτει τουλάχιστον τις στοιχειώδεις ατομικές και οικογενειακές τους ανάγκες.

Τέλος η ένταξη όλων των εργαζόμενων του κλάδου μας στα μέτρα στήριξης είναι αποφασιστικής σημασίας και για το μέρος εκείνο των μέτρων στήριξης που αφορά τις λοιπές διευκολύνσεις, όπως μείωση ενοικίου, μετάθεση οικονομικών υποχρεώσεων στο δημόσιο, τις τράπεζες κλπ.

Ζητούμε

Να ληφθεί κάθε ειδική πρόνοια στη σχεδίαση των κριτηρίων ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης, ώστε κανείς εργαζόμενος του κλάδου μας που ουσιαστικά δικαιούται ενίσχυσης και στήριξης, να μην την αποστερηθεί εξ αιτίας εφαρμογής ανελαστικών τυπικών κριτηρίων, που θα είναι εντελώς απρόσφορα να εφαρμοστούν στην περίπτωσή του και για το λόγο αυτό θα τον αποκλείουν, μολονότι κατά την κοινή αντίληψη θα πρέπει να υπαχθεί στα μέτρα στήριξης. Δηλαδή εφαρμογή του επιδόματος σε όλους τους ηθοποιούς, μουσικούς, χορευτές, τραγουδιστές, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, τεχνικούς ζωντανού θεάματος και ακροάματος και τους εργαζόμενους στο θέαμα – ακρόαμα, καθηγητές καλλιτεχνικών σχολών ανεξάρτητα από τις εργασιακές σχέσεις, έως το τέλος Απρίλη και ανανέωσή του για όλη τη διάρκεια της κρίσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ