Σάρωσε το Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών στις αρχαιρεσίες του ΠΜΣ

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις αρχαιρεσίες του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου που διεξήχθηκαν από τις 5 έως τις 9 Νοεμβρίου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας έχουν ως εξής.

Ψήφισαν  1560 μέλη. Καταμετρήθηκαν 1460 έγκυρα ψηφοδέλτια, 81 άκυρα και 19 λευκά και έλαβαν: Το Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών που πρόσκειται στο ΚΚΕ, 1179 ψήψους και κατέλαβε 9 έδρες και ο συνδυασμός Μουσικοί σε Δράση, 281 και δύο έδρες.

Στην Εξελεκτική Επιτροπή το Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών κατέχει 4 έδρες ενώ οι Μουσικοί σε Δράση από μια.

Το Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών εκπροσωπείται στην ΠΟΘΑ από 24 αντιπροσώπους ενώ οι Μουσικοί σε Δράση από 6 αντιπροσώπους.

Στο ΕΚΑ το Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών εκπροσωπείται  από 9 αντιπροσώπους ενώ οι Μουσικοί σε Δράση από 3 αντιπροσώπους.

Η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της μεγάλης συμμετοχής στις αρχαιρεσίες. Σύντομα θα σταλεί νέα ανακοίνωση.

 

 

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ