Πρόταση της Ένωσης Τραγουδιστών προς το Υπουργείο Πολιτισμού για το Μητρώο Καλλιτεχνών

Προς κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

 κ. Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 1. Υπόμνημα-Δήλωση-Πρόταση

Θέμα: Μητρώο εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού.
κ. Υπουργέ & Γεν. Γραμματέα,

Πληροφορηθήκαμε από τη δημόσια τοποθέτησή σας για την πρόθεσή σας να δημιουργήσετε μητρώο καταγραφής των προσώπων που δικαιούνται έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αρχικά και ενδεχόμενα στη συνέχεια για γενικότερη χρήση.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η υγειονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια χρόνιες παθολογίες της ελληνικής κοινωνίας και απεκάλυψε ευρύτατα κενά και ανακολουθίες, οπότε αντιλαμβανόμαστε και τη δυσκολία του εγχειρήματος, αλλά θα περιμέναμε εκ μέρους σας, μια ειδικότερη ενημέρωση των συνδικαλιστικών φορέων στο χώρο του πολιτισμού, ώστε πράγματι να αναπτυχθεί ένας διάλογος για το θέμα αυτό, που θεωρούμε και νομίζουμε ότι είναι μείζονος θεσμικής βαρύτητας.

Σε κάθε περίπτωση όμως κρίνουμε απαραίτητο να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες αρχικές σκέψεις, διότι δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί σε κριτήριο αποκλεισμού ενός εργαζόμενου στο χώρο του πολιτισμού, το γεγονός ότι δεν έλαβε φέτος για οποιοδήποτε λόγο το βοήθημα εποχιακής απασχόλησης, διότι έτσι πάρα πολλοί εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού θα αποκλειστούν από τη δυνατότητα να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μολονότι την έχουν περισσότερο ανάγκη από όσους έλαβαν το «εποχιακό βοήθημα».

Συμφωνούμε απολύτως ότι οι πολυποίκιλες εργασιακές σχέσεις στο χώρο, επιβάλουν τη χρήση περισσότερων κριτηρίων-εργαλείων, ώστε να σχηματιστεί ένα μητρώο, που να μην αφήνει απ’ έξω τους περισσότερους εργαζόμενους, γιατί ένα τέτοιο μητρώο δεν θα έχει οιανδήποτε χρησιμότητα και θα δημιουργήσει δικαιολογημένες ενστάσεις και εντάσεις.

Στο χώρο μας υπάρχουν καταγραφές των επαγγελματιών που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Έτσι π.χ. ο συνεταιρισμός ΕΡΑΤΟ περιλαμβάνει 1.300 μέλη περίπου, εκ των οποίων τα 300 περίπου είναι τακτικά και 1.000 είναι οι λεγόμενοι «επωφελούμενοι» που όμως περιέργως και παρατύπως δεν έχουν δικαιώματα πλήρους μέλους, αλλά πάντως είναι και μάλιστα υποχρεωτικά μέλη του συνεταιρισμού. Πολλά από τα μέλη αυτά είναι μέλη του συνεταιρισμού εδώ και πολλά χρόνια. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι ένα μητρώο τραγουδιστών που δεν θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα μέλη [1.300] θα είναι προϊόν ατελούς καταγραφής και πρόξενος άδικων αποκλεισμών.

Πρόταση

Υποβάλουμε κατόπιν αυτού την επισυναπτόμενη πρόταση, που αποτελεί τη δική μας θετικήκαιδημιουργική συμβολή στην αναζήτηση των ορθών κριτηρίων για τη σύνταξη του μητρώου, την οποία θεωρούμε ιδιαίτερα πρακτική και αποτελεσματική, δυνάμενη να υλοποιηθεί άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να έχουμε τις δικές σας απόψεις στα πλαίσια διαλόγου, δίχως μονομέρειες και βεβιασμένες κινήσεις, ώστε όλοι όσοι πρέπει να ενισχυθούν να λάβουν το χορηγούμενο βοήθημα και να μη μετατραπούν σε πραγματικούς επαίτες.

Πρόθυμοι για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση και επικοινωνία. 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Για το Δ.Σ. της ΕΤΕ        Πρόεδρος: Κώστας Σκόνδρας  Γ. Γραμματέας:Γιώργος Υδραίος

 

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Μητρώο Καλλιτεχνών και Δημιουργών

Δημιουργία πλατφόρμας στο ΕΡΓΑΝΗ από το ΥΠΠΟ Με βάση στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ-ΕΦΚΑ-ΤΑΧΙS

1}Ποιοι θα προβλέπεται ότι θα ενταχθούν στο επίσημο μητρώο του ΥΠΠΟ

 • Όσοι έχουν αρκετά [τουλάχιστον 50 το χρόνο] ένσημα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

 • Όσοι έχουν ενεργή επιχειρηματική καλλιτεχνική δραστηριότητα, που είναι δηλωμένη στον ΕΦΚΑ και ΔΟΥ.

 • Όσοι έχουν εμφανή αυταπασχόληση σαν καλλιτέχνες, που τηρούν φορολογικά βιβλία και υποβάλλουν κάθε χρόνο φορολογική δήλωση, δήλωση ΦΠΑ κλπ.

2}Ποιοί ΔΕΝ θα μπορέσουν να ενταχθούν

 • Πολλοί καλλιτέχνες που ετεραπασχολούνται, όπως π.χ. όσοι “στήνουν” συναυλίες κλπ εκδηλώσεις σε νησιά το καλοκαίρι, αλλά παράλληλα εργάζονται σαν μπάρμαν κλπ.

 • Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, που υποχρεώνονται για πολλούς και γνωστούς λόγους, να παρέχουν υποδηλωμένη εργασία.

 • Κανένας καλλιτέχνης που παρέχει αδήλωτη εργασία

3}Είναι εφικτό το εγχείρημα

Στην απόλυτη εκδοχή του όχι!

 • Στη καλύτερη περίπτωση το επίσημο μητρώο του ΥΠΠΟ, αφήνει μόνιμα εκτός βάσης δεδομένων, το 80% των αδήλωτων και υποδηλωμένων καλλιτεχνών

 • Αρκετοί θα εμφανίζονται ότι διέκοψαν την καλλιτεχνική δραστηριότητα αν στην περίοδο αναφοράς δεν θα έχουν φορολογικά και ασφαλιστικά εμφανή καλλιτεχνική δραστηριότητα.

4}Υπάρχει εναλλακτική λύση;

Φυσικά και υπάρχει!
• αν υπάρχει πολιτική βούληση
• για υιοθέτηση του αυτονόητου, • στα πλαίσια του εφικτού.

5}Βάση δεδομένων καλλιτεχνικής δραστηριότητας

Θα περιλαμβάνει:

 • Όλους τους καλλιτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι σε φορείς διανομής δικαιωμάτων ή σωματεία επαγγελματικά και συνδικαλιστικά για πέντε τουλάχιστον χρόνια.

 • Όλους τους νέους καλλιτέχνες με έναρξη στη ΔΟΥ για ΚΑΔ που καλύπτει καλλιτεχνική δραστηριότητα, φορολογικά ενεργούς τουλάχιστον για δύο έτη εφόσον είναι γραμμένοι σε επαγγελματικά σωματεία

 • Όλους τους καλλιτέχνες που θα παρουσιάζουν μία καλλιτεχνική δραστηριότητα στα πλαίσια φιλανθρωπικού σκοπού, δημόσια εκτέλεση σε φεστιβάλ, λέσχες, δίχως οικονομικές απολαβές, κάθε έτος και δεν θα έχουν φορολογητέα εισοδήματα από άσκηση εμπορικής και γενικά επιχειρηματικής δραστηριότητας που είναι εντελώς άσχετη από καλλιτεχνική δημιουργία.

6}Πόσο αξιόπιστη είναι μια τέτοια βάση δεδομένων

 • Καταγράφει το μέγιστο δυνατό αριθμό ενεργών καλλιτεχνών, όταν η βάση που σχεδιάζει το ΥΠΠΟ θα περιέχει τον ελάχιστο αριθμό καλλιτεχνών.

 • Αποκλείει όλους όσους δεν μπορούν να αποδείξουν εμφανή καλλιτεχνική δραστηριότητα, ούτε τους «ξέρουν» οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

 • Περιέχει αρκετούς με διαλείπουσα καλλιτεχνική δραστηριότητα, που δυσκολεύονται να ζήσουν ασκώντας την τέχνη τους σαν επάγγελμα, αλλά δεν έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα.

 • Ακολουθεί τις εργασιακές μεταβολές, χωρίς απότομα “σκαμπανεβάσματα” [π.χ. 6 χρόνια εντός και μετά δύο χρόνια εκτος μητρώου και μετά πάλι εντός κ.ο.κ] και περιλαμβάνει όλους τους καταξιωμένους καλλιτέχνες που ζουν από την τέχνη τους, αλλά είναι στη δύση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και είτε δεν «κυνηγούν» τα ένσημα ή βοηθούν συστηματικά και αφιλοκερδώς φιλανθρωπικές κλπ. δραστηριότητες.

Συμπέρασμα

Αν το ΥΠΠΟ θέλει ειλικρινά να ενισχύσει έκτακτα όσους καλλιτέχνες έχουν πραγματικά ανάγκη πρέπει:

 • Να κάνει άμεσα μία βάση δεδομένων που να περιλαμβάνει αυτούς τους καλλιτέχνες

Να καταβάλει άμεσα οικονομική ενίσχυση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

 • Να επιχορηγήσει προγράμματα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

με διαφάνεια και αξιοκρατία,

δίχως παλινδρομήσεις και αδικαιολόγητους αποκλεισμούς.

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΜΕΛΟΣ ΠΟΘΑ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ