Νέο σωματείο για την προάσπιση των συγγενικών δικαιωμάτων με την επωνυμία «Εύλαλως»

Νέο Σωματείο για την προάσπιση των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων (τραγουδιστών, μουσικών, αυτοπαραγόμενων ερμηνευτών και παραγωγών) ιδρύεται με πρωτοβουλία της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος. Το νέο σωματείο ειδικού σκοπού που αρχικά θα λειτουργήσει στους κόλπους του ιστορικού σωματείου των Ελλήνων Τραγουδιστών με τους αμέτρητους αγώνες τόσο για την προαγωγή των συμφερόντων  του κλάδου αλλά και της υλοποίησης και αδειοδότησης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης των τραγουδιστών «Ερατώ», φέρει το διακριτικό τίτλο «ΕΥΛΑΛΩΣ»  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ε.ΔΙ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.Ε.).

Το νέο σωματείο  συγκροτούν:  Τραγουδιστές  δικαιούχοι συγγενικού δικαιώματος και οι κληρονόμοι τους, Μουσικοί δικαιούχοι συγγενικού δικαιώματος και οι κληρονόμοι τους, Τραγουδιστές και Μουσικοί που παράγουν οι ίδιοι τα έργα τους και δικαιούνται και το συγγενικό δικαίωμα του παραγωγού, Παραγωγοί ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα και παράγουν μουσικά έργα στην Ελληνική επικράτεια και υποστηρίζουν το Ελληνικό τραγούδι και την Ελληνική μουσική. Ο σκοπός του σωματείου συνίσταται στην προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των δικαιούχων μελών του σε ότι αφορά τα συγγενικά δικαιώματα τους, ως αυτά προκύπτουν από την ήδη υφιστάμενη και μελλοντική Νομοθεσία (Ν.2121/1993-Ν.4481/2017 κλπ.).

 

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ