39904b9e-2f34-1329-a79f-5cea2676f308

Νέο portal για τους χρήστες μουσικής εγκαινιάζει η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στο site της

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, στο πλαίσιο της αξιοπιστίας,  της διαφάνειας και της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της προς τους χρήστες μουσικής, εγκαινιάζει μία νέα διαδικτυακή πύλη (portal) που είναι διαθέσιμη ήδη από την Τετάρτη 12 Μαΐου, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού www.autodia.gr

Portal Εγχώριου Ρεπερτορίου Autodia για τους χρήστες μουσικής:

Μια νέα δημόσια διαδικτυακή πύλη, διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες μουσικής, αλλά και στον κάθε ενδιαφερόμενο, να ενημερωθεί σχετικά με το εγχώριο εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του Οργανισμού.Οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν αναζητήσεις μέσω ευέλικτου μηχανισμού επί του συνόλου του ρεπερτορίου και να λάβουν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τα εσωτερικά συστήματα τεκμηρίωσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Με τον τρόπο αυτόν, η πληροφορία που παρουσιάζεται είναι επικαιροποιημένη και πλήρης, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά την τρέχουσα εικόνα εκπροσώπησης.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για εισέλθετε στην πύλη εγχώριου ρεπερτορίου: https://www.autodia.gr/WorksPublic

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ