Νέα εταιρεία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας

«IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.»

Νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας: Κωσταντίνος Νανόπουλος

Πληρεξούσιος δικηγόρος στην Ελλάδα: Βασιλική Οικονομοπούλου

Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμ. 62, Αθήνα

Διαπιστωτική πράξη ΥΠΠΟΑ: ΑΠ: ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/717889/15464/2019

”Π” Καλορίζικη!

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ