Νέα δεδομένα για την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο 2022.

Ανακοίνωση της Ένωσης τραγουδιστών Ελλάδος
ΑΠΟΦΑΣΗ 3514/17.1.2022(ΦΕΚ Β’ 103/17-01-2022)
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022
Με βάση την απόφαση:
Τροποποιείται η υπ’ αρ.109435/31.12.2021 (Β΄6371) κοινή υπουργική απόφαση ως ακολούθως:
Α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον μήνα Ιανουάριο 2022, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), είναι οι καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services. gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
B. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ απαλείφεται.
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 109435/31.12.2021 (Β’ 6371) κοινή υπουργική απόφαση.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ (ΠΟΘΑ)

Για το Δ.Σ. της ΕΤΕ:
Ο Πρόεδρος: Κώστας Σκόνδρας
Ο Γ.Γραμματέας: Γιώργος Υδραίος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (ΠΟΘΑ) 18-1-2022:
Μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις του κλάδου μας, η κυβέρνηση αποφάσισε να δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο πριν τις 10.1.21, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Συγκεκριμένα, με την απόφαση 3514/17.1.2022, τροποποιείται η απόφαση 109435/31.12.2021 σχετικά με τα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022 και το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον μήνα Ιανουάριο 2022, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), είναι οι καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services. gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
Είναι μια νίκη που μας δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί. Παραμένουν τα αιτήματα της στήριξης του κλάδου για τους μήνες Αύγουστο-Δεκέμβριο και ένταξη στην αποζημίωση των συναδέλφων που γράφτηκαν στο Μητρώο μετά τις 10.1.21.
Συνεχίζουμε ενωμένοι και δυναμικοί, μέχρι να στηριχτεί ο πληττόμενος κλάδος μας και μέχρι να εξασφαλίσουμε την επόμενη μέρα για τον Πολιτισμό και τους ανθρώπους του.

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
3ης Σεπτεμβρίου18, 2ος όροφος, γραφείο 3
T.K.10431, Αθήνα. Τηλ.: 210/8238335.
E-mail: ete@otenet.gr
Αθήνα, 18/1/2022

 

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ