ΧΑΛΚΙΑΣ 3

Μόνο οι επικυρωμένες εξουσιοδοτήσεις είναι έγκυρες απαντά ο ΟΠΙ

Με αφορμή τις αθρόες και αδιευκρίνιστες εξουσιοδοτήσεις κατά την διάρκεια των Αρχαιρεσιών στον οργανισμό  συλλογικής διαχείρισης ‘’Ερατώ’’, η  Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος υπέβαλλε αίτηση γνωμοδότησης στον Πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας κ. Αντωνιάδη για τον προσδιορισμό του βαθμού ασφαλείας των πληρεξουσίων εγγράφων και ο ΟΠΙ απάντησε ως εξής:


Αρ. Πρωτ. 38952

Αξιότιμοι κ.κ. Χαλκιά και Σκόνδρα,

αναφορικά με την από 5.8.2019 επιστολή σας σάς αναφέρουμε τα παρακάτω:

Όπως σας αναφέραμε ήδη στη με αρ. πρωτ. 38709 απάντησή μας, δεδομένου ότι ούτε ο νόμος ούτε το καταστατικό ή κάποιος άλλος κανονισμός του οργανισμού ΕΡΑΤΩ δεν αναφέρει ποιος θα πρέπει να είναι ο «βαθμός ασφάλειας των πληρεξουσίων» δεν μπορεί να το πράξει ο ΟΠΙ και για αυτό εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις. Σύμφωνα με αυτές, όπως παρατέθηκαν στην ως άνω επιστολή του ΟΠΙ, μπορεί το πληρεξούσιο ή να επικυρωθεί από συμβολαιογράφο ή από άλλη διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ. Όπως κατανοείτε, δεδομένης της μη ρύθμισης του ζητήματος στον Ν 4481/2017, ο ΟΠΙ δεν μπορεί να προκρίνει πως θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής και αν θα πρέπει να προκριθεί ο ένας τρόπος ή ο άλλος

Το παράδειγμα της ΕΥΕΔ στο οποίο αναφέρεστε, επιβεβαιώνει τα γραφόμενά μας, καθώς η ΕΥΕΔ ρύθμισε στον Κανονισμό Εκλογών της ότι οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Δεν επενέβη ο ΟΠΙ ως εποπτεύουσα αρχή να ρυθμίσει το είδος της θεώρησης που θα πρέπει να έχουν οι εξουσιοδοτήσεις.

Όσον αφορά στην αποφυγή επιλογών που είναι επαχθέστερες οικονομικά από άλλες εννοούμε προφανώς ότι, αφού σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις αρκεί η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ, σκόπιμο είναι να μην προκριθεί η λύση της επικύρωσης της εξουσιοδότησης από τον συμβολαιογράφο.

Επαναλαμβάνουμε ότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας να προκρίνουμε την α’ ή τη β’ λύση δεδομένου ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ΟΣΔ αλλιώς θα εφαρμοστούν τα γενικώς ισχύοντα.

Για τον ΟΠΙ

Mαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δ.Ν., LL.Mmult

Δικηγόρος – Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος 

 Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ