Με χθεσινή ΚΥΑ συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα στήριξης εργαζομένων και οι καλλιτέχνες

Με χθεσινή ΚΥΑ συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19 και:

Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services. gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών:

i)ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως και 31/5/2020

ii)είναι δικαιούχοι και έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800 €), που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ισχύει».

Συνεπώς ΟΛΟΙ όσοι έχουν κατα/απογραφεί δικαιούνται επιδότησης. Όσοι δεν καταγράφηκαν έχουν προθεσμία μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

ΥΓ Δεν διευκρινίζεται απολύτως τίποτα για το τι θα δοθεί [αναδρομικά ή από 1-10-20 και μετά] ούτε φυσικά πότε. Ελπίζουμε όχι … ποτέ!

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ