98437056_2928527700563032_1027128642720759808_n

Mαζί με την ΠΟΘΑ, το Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθεάτρου και η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού

Το Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθεάτρου – UNIMA Ελλάς συμμετέχει στην πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει η Π.Ο.Θ.Α. και πολλά άλλα σωματεία εργαζομένων στις 21 Μάη, Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού.

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας, σχεδιάζουμε την υλοποίηση δρώμενου με κούκλες και ανθρώπους με τίτλο: Μια ΧΑΡΟΓΡΑΦΙΑ για τον πολιτισμό

Θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη αγωνία των καλλιτεχνών του κουκλοθεάτρου και να ενημερώσουμε για τα προβλήματα και τις ανάγκες που προέκυψαν στον κλάδο μας εξαιτίας των υποχρεωτικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Να δηλώσουμε την σύνταξή μας με όλες τις ενώσεις και τα σωματεία του ευρύτερου καλλιτεχνικού χώρου που πλήττεται ανεπανόρθωτα, στα αιτήματά τους για στήριξη των ανθρώπων του πολιτισμού στη χώρα μας.

Να δηλώσουμε την πεποίθησή μας ότι τα μέτρα στήριξης προς όλους τους εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα πρέπει να είναι καθολικά, χωρίς αποκλεισμούς και να τους εξασφαλίζουν ένα βιώσιμο παρόν και μέλλον.

Να σας εκθέσουμε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας.

Να καταγράψουμε μια σειρά αιτημάτων για τροποποιήσεις, επεκτάσεις και προσθήκες στα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα στήριξης από πλευράς του Υπουργείου, τα οποία κρίνουμε ανεπαρκή για την αντιμετώπιση του επιτακτικού προβλήματος επιβίωσης του κλάδου.

Το Ελληνικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθεάτρου (UNIMA) είναι οργανισμός μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός και αποτελεί τον μόνο συλλογικό φορέα για την τέχνη του θεάτρου κούκλας στην Ελλάδα. Από το 1990 προωθεί με ποικίλες δράσεις την τέχνη και συνενώνει όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο αυτό της πολιτιστικής παραγωγής. (αναλυτικά: Παράρτημα 1)

Το κουκλοθέατρο στην Ελλάδα αποτελεί μια ανεξάρτητη παραστατική τέχνη με δική της ιστορία, παράδοση, ποικίλες εφαρμογές και τρόπους ύπαρξης στη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια γνωρίζει μια εκθετική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Παρότι συγκριτικά με άλλες τέχνες, ο αριθμός εργαζομένων είναι σχετικά μικρός, η παρουσία του είναι πολύ δυναμική και συγκροτεί έναν ειδικό κλάδο. Εκτός από την αμιγώς θεατρική παραγωγή, η επαγγελματική δραστηριότητα των κουκλοπαικτών επεκτείνεται σε πολλούς χώρους (εκπαίδευση, θεραπεία, τηλεόραση, κινηματογράφος, διαφήμιση κ.α.). Δυστυχώς ο τρόπος που το Ελληνικό Κράτος αντιλαμβάνεται το επάγγελμα του κουκλοπαίκτη δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές του εκδοχές και ιδιαιτερότητες. Αντιμετωπίζεται με βάση το πλαίσιο που υπάρχει για άλλες τέχνες, ενώ στην πράξη υπάρχουν ιδιαιτερότητες που απαιτούν ειδική προσέγγιση.

Απαιτούμε την ανταπόκριση στα δίκαια και ρεαλιστικά αιτήματά μας. Ο χώρος μας, ως ένας χώρος κατ’ εξοχήν συνυφασμένος με την κοινωνική δραστηριότητα, είναι ο πρώτος που πλήττεται και ο τελευταίος που θα επανέλθει. Χρειάζεται άμεση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

ΠΙΣΩ ΑΠΟΤΙΣ ΚΟΥΚΛΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Παράρτημα 1

Το Ελληνικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθεάτρου (UN.I.MA.)

H UN.I.MA. (Union Internationale de la Marionnette, Διεθνής Ένωση Μαριονέτας), είναι η Διεθνής Ένωση για το Κουκλοθέατρο. Είναι μη κυβερνητικός οργανισμός, ισότιμο μέλος της UNESCO και κανονικό́ μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Ιδρύθηκε το 1929, στην Πράγα και σήμερα έχει τμήματα σε ενενήντα περίπου χώρες όλου του κόσμου, ενώ εδρεύει στη Γαλλία. Λειτουργεί σα μέσο επαφής των κουκλοπαικτών της γης, αλλά́ και σαν ανεξάρτητος οργανισμός που, μεσώ πολλών επιτροπών και ομάδων εργασίας, προωθεί το κουκλοθέατρο σε διεθνές επίπεδο. Κάθε τέσσερα χρόνια, οργανώνεται ένα διεθνές συνέδριο, όπου επανακαθορίζονται οι στόχοι, η πολιτική́ και ο προγραμματισμός του Οργανισμού́.

Το Ελληνικό Κέντρο της UNIMA γεννήθηκε το 1990. Είναι οργανισμός μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός και σαν στόχο της έχει την προώθηση της τέχνης αυτής στον ελληνικό́ χώρο, σε όλα τα επίπεδα, με την σύγχρονη ευρεία έννοιά́ της.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της είναι να προωθήσει τις τέχνες μορφών θεάτρου κούκλας, ακολουθώντας τους εξής τρόπους:

α) δημιουργώντας με όλους τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας, επαφές και ανταλλαγές ανάμεσα στους καλλιτέχνες αυτών των μορφών θεάτρου, εντός και εκτός Ελλάδος

β) διοργανώνοντας φεστιβάλ, διαλέξεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς, σεμινάρια, εργαστήρια και άλλες σχετικές δραστηριότητες

γ) ενθαρρύνοντας την επαγγελματική εκπαίδευση

δ) συνεισφέροντας στην ιστορική, θεωρητική και επιστημονική έρευνα

ε) διατηρώντας ζωντανές τις παραδόσεις και ενθαρρύνοντας την ανανέωσή τους

στ) διαδίδοντας τις παραπάνω τέχνες ως μέσο ηθικής και αισθητικής εκπαίδευσης

ζ) συμμετέχοντας σε εργασίες διεθνών και ελληνικών οργανισμών που έχουν συναφείς σκοπούς

Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι είναι καλλιτέχνες ή φίλοι του θεάτρου κούκλας, του θεάτρου σκιών, του Καραγκιόζη, της μαριονέτας, του μαύρου θεάτρου κλπ. Φέρνει κοντά́ τους ανθρώπους της κούκλας μεταξύ́ τους, και το κοινό́ κοντά́ στην κούκλα και το θέατρό της. Σήμερα έχει περίπου 60 μέλη από́ όλη την Ελλάδα και ενώνει χωρίς διασπάσεις όλους τους επαγγελματίες του χώρου. Καθώς αποτελεί το μοναδικό συλλογικό φορέα για την τέχνη του κουκλοθεάτρου, λειτουργεί -μέσα από τη Γενική Συνέλευση και ομάδες εργασίας- και ως συλλογικός εκπρόσωπος των καλλιτεχνών απέναντι στην πολιτεία, τους κρατικούς φορείς και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο.

Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η διοργάνωση φεστιβάλ, γιορτών, σεμιναρίων, εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες, ημερίδων ή συνεδρίων σχετικά με την τέχνη του κουκλοθεάτρου, παραστάσεων και δρώμενων, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Κουκλοθεάτρου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και η υποστήριξη δράσεων που προωθούν το κουκλοθέατρο.

Δραστηριοποιείται επίσης, εκδίδοντας βιβλία, το περιοδικό́ ΝΗΜΑ και άλλα ενημερωτικά́ έντυπα, προωθώντας τους ελληνικούς θιάσους, παλεύοντας καθημερινά́ για την αναβάθμιση της τέχνης μας και συμμετέχοντας στο διεθνή́ διάλογο γύρω από́ αυτήν.

Έχει συνεργαστεί με πολλούς φορείς (πανεπιστήμια, πολιτιστικά κέντρα, ενώσεις εκπαιδευτικών, δήμους κλπ) συνδιοργανώνοντας εκδηλώσεις και βρίσκεται σε διαρκή́ επικοινωνία και διάλογο με αρκετούς άλλους θεατρικούς φορείς.

Κάθε χρόνο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου, η Unima Ελλάς διοργανώνει μια ανοιχτή συλλογική γιορτή για να μοιραστεί την αγάπη για την τέχνη της και να επικοινωνήσει ότι το κουκλοθέατρο ανθίζει και σκορπά απλόχερα φαντασία, σκέψη και γέλιο σε μικρούς και μεγάλους!

Η γιορτή αυτή περιλαμβάνει παραστάσεις κουκλοθεάτρου, τόσο για παιδικό, όσο και για ενήλικο κοινό, παιδικά εργαστήρια κούκλας, εργαστήρια κούκλας ενηλίκων, έκθεση κούκλας παλαιών και νέων κουκλοπαιχτών, παρέλαση με κούκλες και άλλα δρώμενα. Η γιορτή δεν πραγματοποιείται μόνο στην Αθήνα, αλλά επίσης στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη, και ενίοτε την Κρήτη, την Κέρκυρα, την Καλαμπάκα, με τους ίδιους όρους. Όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Κουκλοθεάτρου εργάζονται εθελοντικά, και όλες οι παραστάσεις και τα εργαστήρια έχουν ελεύθερη είσοδο.

Η γραμματεία και η βιβλιοθήκη της Ένωσης φιλοξενήθηκε για αρκετά χρόνια στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, (Πειραιώς 206, Ταύρος) και ήταν ανοιχτή́ για το κοινό́ κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Στην παρούσα φάση, βρισκόμαστε σε αναζήτηση νέου χώρου, ο οποίος θα μπορεί́ να φιλοξενήσει αυτές τις δράσεις μας.

Μέσω της ιστοσελίδας www.unimahellas.org και του δικτυακού́ τόπου forum.unimahellas.org διαθέτει πολύτιμο υλικό́ στο ίντερνετ, βοηθώντας τους ενδιαφερομένους σχετικά́ με το κουκλοθέατρο, και κρατώντας τα μέλη σε επαφή́ με ερεθίσματα για δημιουργικό διάλογο, με θέματα που απασχολούν τους φίλους της κούκλας και τους επαγγελματίες αλλά́ και ως μέσω επικοινωνίας για ενημερώσεις, ανακοινώσεις για δράσεις του συλλόγου και των μελών.

Η UNIMA-ΕΛΛΑΣ χρηματοδοτείται από́ τις συνδρομές των μελών της. Όλες οι δράσεις και η πολυετής συνεισφορά́ της στο πολιτιστικό́ τοπίο της χώρας, έχουν στηριχθεί στο μεράκι και την εθελοντική́ εργασία των επαγγελματιών, ερασιτεχνών και φίλων του κουκλοθεάτρου.

 

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ