3d copy

Γιώργη Καράτζη ”Σατιρικά”

Ο Γιώργης Καράτζης χρόνια τώρα ἀποτραβηγμένος ἀπὸ τὴν τύρβη καὶ τοὺς περισπασμοὺς τῆς πόλης, ὄντας ἐγκάτοικος τοῦ «Ἀνεξάρτητου Κράτους τῆς Στεφάνης» , σὲ ἕνα ἤρεμο καὶ φυσικὸ περιβάλλον ἐμπνέεται, στοχάζεται καὶ δημιουργεῖ.
Καθισμένος στὸ συμπαθητικὸ σπουδαστήριό του, παρακολουθεῖ ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸ παραθύρι του τὶς διαδοχικὲς ἐποχικὲς ἐκφάνσεις τῆς φύσης, διαβάζει τὸ ἀνοιχτὸ βιβλίο της, ἀποκωδικοποιεῖ τὰ μύχια σήματά της καὶ ἀποκτᾶ ἀκριβὰ μαθήματα, ἐμπειρίες, εἰκόνες, ἀκούσματα,  μυρωδιές, χρώματα καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ μετουσιώνει σὲ γνώση καὶ πολύτιμα περιουσιακὰ στοιχεῖα.
Τὸ ἀνήσυχο πνεῦμα του, ἄγρυπνο πάντα, ὁδηγημένο ἀπὸ μυστικὲς φωνὲς καὶ πνευματικὲς ἀνάγκες παρατηρεῖ τὰ πάντα ἀπὸ τὰ πιὸ ἁπλὰ τριξίματα τῆς γῆς μέχρι τὶς περίπλοκες παγκόσμιες σχέσεις καὶ καταστάσεις καὶ προβληματίζεται. Κυκλοφορώντας σὲ ἕνα πεδίο ἀπόλυτης ἐλευθερίας, ποὺ εἶναι τὸ κυριότερο προαπαιτούμενο τῆς ὅποιας δημιουργίας , ὁ Γιώργης μετατρέπει τοὺς στοχασμοὺς καὶ προβληματισμούς του σὲ ποίηση, μαντινάδες, μουσική.
Κι ὅταν οἱ δημιουργίες του ὡριμάσουν, τὶς ἀπογειώνει ἀπὸ τὸ ἰδεοδρόμιο ποὺ ἔχει φτιάξει στὸ βορειοδυτικὸ ἀπόκρημνο μέρος τοῦ ὑποστατικοῦ του καὶ φτάνουν στὰ χέρια μας. Κάποτε αἰσθάνεται πὼς καὶ ὁ ἴδιος ἔχει βγάλει φτερὰ στοὺς ὤμους καὶ στέργει νὰ πετάξει στὸ ἄπειρο.
Μέχρι τώρα οἱ περισσότεροι ξέρουν τὸν Γιώργη Καράτζη ὡς ἕνα  ποιητὴ καὶ ἐκλεκτὸ μαντιναδολόγο. Πράγματι ἔχειτυπώσει μέχρι σήμερα τέσσερις ποιητικὲς συλλογές: («Ἐμινέ», 1988 καὶ β΄ ἔκδοση, 2000, «ΔιαΚρητικά», 1998, «Διαδρομές», 2006 καὶ «Δίλογα», 2015 καὶ ἔχει γράψει ἑκατοντάδες μαντινάδες ποὺ τὶς τραγούδησαν καὶ τὶς τραγουδοῦν πολλοὶ σπουδαῖοι Κρητικοὶ λυράρηδες. Παράλληλα ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴ μουσικὴ στὸ πεδίο τῆς σύνθεσης.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω ὅμως ὁ Γιώργης παρακολουθεῖ ἀπὸ κοντὰ τὰ πολιτιστικὰ δρώμενα καὶ συμμετέχει ἐνεργά. Ἔτσι ἔχει γράψει ποικίλα κείμενα ποὺ ἀναφέρονται σὲ βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκριτικές, εἰσηγήσεις σὲ ἡμερίδες καὶ συνέδρια, πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, μουσικὰ ἔργα, ραδιοφωνικὲς παραγωγές, συνεντεύξεις κ. ἄ. Εὐχῆς ἔργο θὰ ἦταν νὰ βγοῦν καὶ αὐτὰ τὰ παραλειπόμενα στὴ δημοσιότητα.
Πρέπει ἐπίσης νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Γιώργης ἀποκόμισε πολλὲς ἐντυπώσεις καὶ ἐμπειρίες ἀπὸ δύο σημαντικὰ γιὰ τὴν ζωὴ του γεγονότα. Τὸ ἕνα εἶναι ἡ πολύχρονη φυλάκισή του  στὸ Ἑπταπύργιο καὶ στὸν Κορυδαλλὸ λόγῳ τῆς ἔντονης ἀντιστασιακῆς του δράσης στὰ πέτρινα χρόνια της χούντας. Στὶς φυλακὲς γνώρισε πολλοὺς ἐπώνυμους κρατούμενους καὶ, ὅπως ὁ ἴδιος μοῦ δήλωσε, ἐκεῖ ἔνιωσε ὅτι ξαναγεννήθηκε γιατί ἐκεῖ διαμόρφωσε τὸν τελικὸ χαρακτήρα του καὶ τὴν ὅποια ἀγωνιστικὴ καὶ πνευματική του
προσωπικότητα.Ἔνιωθε πάντα «ἐλεύθερος πολιορκημένος».
Τὸ δεύτερο, ἐπίσης σημαντικὸ γεγονός, εἶναι τὰ ἀλλεπάλληλα ταξίδια καὶ ἀποστολές του στὴ Βοσνία κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1990 μαζὶ μὲ ἄλλους φίλους στὰ πλαίσια μεταφορᾶς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας. Πρωτοστάτησε στὴ δημιουργία τῆς «Κίνησης Φιλίας καὶ Ἀλληλεγγύης πρὸς τὸν Σερβικὸ λαὸ» καὶ μετέφεραν συνολικὰ 460 τόνους κυρίως τρόφιμα καὶ φάρμακα. ἂν κατατεθοῦν αὐτὲς οἱ  ἐντυπώσεις και εμπειρίες, θὰ ἀποτελοῦν πολύτιμες μαρτυρίες καὶ τεκμήρια κυρίως για τις νέες γενιές και τους
νέους αναγνῶστες. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ποιήματά του εἶναι ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὰ βιώματα ποὺ ἀπέκτησε ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ γεγονότα.
Τώρα ὁ Γιώργης καταπιάστηκε μὲ ἕνα δύσκολο καὶ ἀμφιλεγόμενο εἶδος τοῦ λογοτεχνικοῦ λόγου, τὴ σάτιρα, καὶ εἰδικότερα τὴ σατιρικὴ ποίηση. Ἡ ἀσχολία του μὲ τὴ μορφὴ αὐτὴ τῆς ποίησης μοῦ ἦταν ἀπὸ παλιὰ γνωστή, γιατί σὲ ἀνύποπτο χρόνο μοῦ εἶχε ἐκμυστηρευτεῖ ὅτι προτίθεται μελλοντικὰ νὰ δημοσιεύσει σατιρικά του δημιουργήματα. Ὅπως μὲ πληροφόρησε ὁ ἴδιος, τὸ πρῶτο σατιρικό του τραγούδι τὸ ἔγραψε στὴ φυλακὴ καὶ ἀναφερόταν μάλιστα σὲ ἐπώνυμα πρόσωπα ποὺ ἦταν συγκρατούμενοί του.
Ἔχοντας ἕναν εὐρὺ κύκλο συγγενῶν, φίλων, γνωστῶν, χωριανῶν ἀλλὰ καὶ προσώπων ποὺ εἶναι ἐπώνυμα καὶ κατέχουν θέσεις καὶ ἀξιώματα, ὁ Γιώργης τηρώντας τὸ μέτρο , τὶς ἀποστάσεις καὶ τὶς ἰσορροπίες, περιγράφει μὲ τάξη καὶ κλιτότητα τὶς περιπέτειες, τὴ συμπεριφορά, τὰ κατορθώματα, τὶς ἀσχολίες, τὰ παθήματα, τὶς ἀστοχίες, τοὺς ἰσχυρισμούς, τὶς ἀντιλήψεις, τὶς νοοτροπίες τους, τὰ πάθη κλπ. Καὶ αὐτὸ γίνεται μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, σὲ ἕνα παιγνιῶδες καὶ φαιδρὸ γλωσσικὸ περιβάλλον, μιᾶς καὶ ὁ Γιώργης εἶναι βαθὺς γνώστης τοῦ κρητικοῦ ἰδιώματος, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ εὔστοχα, ἀβίαστα καὶ ἀνεπιτήδευτα. Οἱ εἰκόνες, οἱ σκηνές, οἱ παρομοιώσεις, οἱ περιγραφὲς καὶ ἡ ὅλη σκηνοθεσία ἔχουν μιὰ ζωντάνια καὶ ἀμεσότητα ποὺ θέλγουν τὸν ἀναγνώστη, ὁ δὲ ἰαμβικὸς δεκαπεντασύλλαβος στίχος μὲ τὴν ὁμοιοκαταληξία του δημιουργεῖ εὐχάριστα ἀκούσματα.
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ δημιουργεῖται καὶ ἐξάγεται ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση  τῶν  σατιρικῶν  ποιημάτων  τῆς  συλλογῆς  εἶναι τὸ ἀβίαστο  γέλιο καὶ ἡ χαρμόσυνη διάθεση, στοιχεῖα ποὺ   εἶναι σὲ ἀνεπάρκεια στὴν αὐχμηρὴ καὶ ἀντιποιητικὴ ἐποχή μας. Τὸ γέλιο λιπαίνει καὶ μακραίνει τὴ ζωή μας καί, ἐπειδὴ εἶναι καθαρὰ ἀνθρώπινο προνόμιο- εἴμαστε τὰ μόνα γελαστὰ ζῶα-, πρέπει νὰ τὸ καλλιεργοῦμε καὶ νὰ τὸ μεταδίδομε. Ἡ σωστὴ σάτιρα γεννᾶ καὶ αὐγατίζει τὸ γέλιο, ἡ κακὴ τὸ ἐμποδίζει καὶ  τὸ κόβει. Ὁ Γιώργης Καράτζης μὲ τὰ σατιρικά του ποιήματα μᾶς τὸ ἐξασφάλισε.
Μοῦ ζήτησε νὰ ἀναλάβω τὴ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τῶν ποιημάτων καὶ δέχτηκα μὲ προθυμία καὶ χαρὰ νὰ ἀναλάβω τὸ ὑπούργημα αὐτό. Ἡ φροντίδα μου ἐπικεντρώθηκε στὸ νὰ πετύχω τὴ τυπολογικὴ – γλωσσικὴ ἐξομάλυνση, τὴν ὀρθογραφικὴ ὁμοιομορφία, νὰ ἐφαρμόσω τὸ πολυτονικὸ σύστημα, νὰ ἐπιμεληθῶ τὴ ἐμφάνιση καὶ σελιδοποίηση καὶ νὰ συντάξω τὸ γλωσσάρι. Οἱ ὅποιες ἀβλεψίες καὶ ἀστοχίες βαρύνουν ἀποκλειστικὰ ἐμένα.
Σοῦ εὔχομαι, ἀγαπητὲ Γιώργη, νὰ εἶναι καλοτάξιδο καὶ τὸ καινούργιο σου βιβλίο καὶ περιμένομε μὲ  ἀνυπομονησία καὶ τὸ ἑπόμενο εἴτε «ἔφιππο» εἴτε πεζό.

Μανόλης  Π. Χριστοδουλάκης
Ἀπρίλης 2020

Επιμέλεια κειμένων: Μανόλης Π.Χριστοδουλάκης
Επιμέλεια έκδοσης: Ανδρέας Αεράκης
Σελίδες: 124
ISBN: 978-960-87991-5-8
BARCODE: 5204806073410

Παραγωγή:
Αεράκης – Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι & Σείστρον
Κοραή 14 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810225758
www.aerakis.net

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ