Για επιλεκτική ενημέρωση των τραγουδιστών καταγγέλει το ΔΣ της Ερατώ η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Σ.Δ «ΕΡΑΤΩ» ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο της επιλεκτικής ενημέρωσης μέσω e-mails των μελών του ο.σ.δ. των τραγουδιστών «Ερατώ» από τη γραμματεία και τη διοίκησή του. Πιο συγκεκριμένα αποστέλλονται από τον ο.σ.δ. «Ερατώ» e-mails προς τα μέλη επί διαφόρων θεμάτων, εξαιρώντας εκείνα τα μέλη τα οποία έχουν κατά καιρούς εκφράσει θέσεις και απόψεις που διαφοροποιούνται από αυτές της διοίκησής του. Ακόμη πιο παράδοξο αποτελεί τα φαινόμενο τού ότι το περιεχόμενο αυτών των e-mails αφορά υποτιθέμενες συνδικαλιστικές ενέργειες για τις οποίες ο ο.σ.δ. «Ερατώ» είναι αναρμόδιος και μάλιστα διαπιστώνεται η χρήση της γραμματείας του οργανισμού για την προώθηση συμφερόντων τρίτων υπό σύσταση φορέων που επιδιώκουν τη διάσπαση του κλάδου μας και του συνδικαλιστικού μετώπου των τραγουδιστών και για τη δράση των οποίων διατηρούμε έντονες επιφυλάξεις. Σε κάθε περίπτωση η μεροληπτική και επιλεκτική ενημέρωση των μελών αντίκειται στο Νόμο και το καταστατικό του οργανισμού. Αποδεικνύει την ανισότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα μέλη, καταδεικνύει την έλλειψη σεβασμού στην ελευθερία έκφρασης των απόψεων των μελών και δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους για τη δημοκρατική λειτουργία του οργανισμού. Καταδικάζουμε τον οποιασδήποτε μορφής ρατσισμό επί των θέσεων και απόψεων που εκφράζονται από τα μέλη του οργανισμού. Καλούμε τον ο.σ.δ. «Ερατώ» να σταματήσει τις πρακτικές αυτής της μορφής περιθωριοποίησης των μη αρεστών στη διοίκησή του μελών, επισημαίνοντας ότι το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» ανήκει σε άλλες εποχές.

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ