Εξ Αποστάσεως Σεμινάρια Φωτογραφίας

Εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης
στη φωτογραφία και τον οπτικό πολιτισμό

Πληροφορίες & Εγγραφές

Το διευρυμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως – online μαθημάτων Δημιουργικής Φωτογραφίας αναπτύσσεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα σύγχρονης διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, το οποίο ενσωματώνει και αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες και τα κατάλληλα εργαλεία που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση και αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτή.

Κάθε κύκλός αναπτύσσεται σε 10 εβδομαδιαίες ενότητες και η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω ειδικά διαμορφωμένης και φιλικής προς το χρήστη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας τη διενέργεια ατομικών και ομαδικών συνεδριών μέσω τηλεδιάκεψης σε εικονική τάξη, την παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων, την ανάθεση ασκήσεων και την κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων.

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος
Έναρξη μαθημάτων: 21 Οκτωβρίου

 

Διάρκεια κάθε κύκλου: 10 εβδομάδες
Αριθμός συμμετεχόντων: 12 ανά κύκλο

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ

Εισαγωγή στην Τεχνική και Αισθητική της Φωτογραφίας

Ο πρώτος κύκλος του εξ αποστάσεως προγράμματος μαθημάτων απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εξοικείωση που επιθυμούν να προσεγγίσουν τη φωτογραφία τόσο τεχνικά όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης του μέσου και της πρακτικής του. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνικές παραμέτρους της λήψης, της σύνθεσης και του φωτισμού και η πρακτική τους εξάσκηση πάνω σε κύριες θεματικές και προσεγγίσεις του φωτογραφικού μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η τοπιογραφία, το στιγμιότυπο και το still life.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Φωτογραφικές Εφαρμογές & Δημιουργικές Πρακτικές

Ο δεύτερος κύκλος του εξ αποστάσεως προγράμματος μαθημάτων απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν προηγούμενη φωτογραφική εμπειρία ή σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφικής αναπαράστασης ως καλλιτεχνική δημιουργία και ως μέσο επικοινωνίας, η εξέλιξη σε τεχνικό και αισθητικό επίπεδο και η πρακτική εξάσκηση με τελικό στόχο την εξέλιξη ή ολοκλήρωση ενός προσωπικού φωτογραφικού πρότζεκτ που να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω ειδικής online πλατφόρμας, η οποία περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής φύσεως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων καθώς και οδηγίες για τις εργασίες τις οποίες πρόκειται να υλοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι.

Ανάπτυξη Προσωπικού Πορτφόλιο

Ανάθεση φωτογραφικών – δημιουργικών εργασιών με στόχο την εξοικείωση στην πράξη με την αισθητική και την τεχνική του μέσου. Περιλαμβάνει κριτική ανάλυση των φωτογραφιών των συμμετεχόντων.

Live streaming Συναντήσεις

Προγραμματισμένες ομαδικές συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συνεργασία και αλληλεπίδραση (σε πραγματικό χρόνο) με το διδάσκοντα αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα.

Ατομικές Συνεδρίες

Προγραμματισμένες βιντεοκλήσεις μεταξύ του διδάσκοντος και του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά προσφέρουν τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συνεργασία και καθοδήγηση καθώς και για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών.

Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα

Παρουσιάσεις σε μορφή βίντεο με συγκεκριμένη θεματολογία προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της διδακτέας ύλης.

Διδακτικό Υλικό

Παροχή διδακτικού υλικού, αποτελούμενο από σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και πρόσθετη βιβλιογραφία. Το υλικό διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

ΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Προγράμματα Επιμόρφωσης στην Αθήνα

Ενδιαφέρεστε για δια ζώσης προγράμματα στην Αθήνα;
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και την παροχή δυνατοτήτων δια βίου μάθησης στο ευρύ φάσμα της φωτογραφικής δημιουργίας, προσφέρει κατά τη διάρκεια του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου κύκλους μαθημάτων δημιουργικής φωτογραφίας, εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια φωτογραφίας για παιδιά και εφήβους

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  – VISUAL STORYTELLING–  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

Our mailing address is:

Athens Photo Festival

Stratigou Kontouli 3

Athens, Attiki 117 42

Greece

Add us to your address book

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ