ετε

Επιστολή της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδας προς τον Πρωθυπουργό

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας, είναι το επίσημο πανελλήνιο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου μας μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) και της International Federation of Actors (FIA).

Έχουμε αποδυθεί σε μία συνεχή προσπάθεια για την ενίσχυση των μελών μας, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και πάντα σε συνεργασία με τα αδελφά σωματεία μέλη της ΠΟΘΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές μας δώσαμε και δίνουμε τον αγώνα ούτως ώστε όλα τα επαγγέλματά του θεάματος-ακροάματος (τραγουδιστές-μουσικοί – ηθοποιοί κλπ) να ενταχθούν στις πρόσφατες ρυθμίσεις της πολιτείας και να εφαρμοστούν και σε εμάς οι εισοδηματικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος. Ο κλάδος μας, βάλλεται ιδιαίτερα από ανεργία, περιστολή εισοδήματος και πλήρη αποκλεισμό από την παραγωγική διαδικασία και παρακαλούμε να εισακούσετε και περαιτέρω τις εκκλήσεις μας για την στήριξη των ανθρώπων που μοχθούν για την καλλιτεχνική δημιουργία στη χώρα μας.

Έχουμε ήδη έγκαιρα υποβάλει γραπτά αιτήματα στα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση των επαχθών και αρνητικών αποτελεσμάτων στο επάγγελμά μας από την πανδημία, με τα πάγια αιτήματα του κλάδου μας, επί σειρά ετών υποβάλλουμε προτάσεις αρμοδίως και θεωρούμε ότι πλέον πρέπει να εισακουστούν και να θεσπιστούν νομοθετικές ρυθμίσεις για την υλοποίησή τους:

  1. Η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας, δεκαετίες υποστηρίζει έμπρακτα το αίτημα για «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» στη δημόσια εκτέλεση από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και μάλιστα το αίτημα αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό στην κοινωνία για την προάσπιση του μουσικού μας πολιτισμού από στοιχεία που δυστυχώς επιβάλλουν οι ξένες πολυεθνικές δισκογραφικές εταιρίες που επιχειρούν στη χώρα μας και τα συμφέροντά τα οποία εκπροσωπούν. Σε καμία περίπτωση το αίτημα αυτό δεν πρέπει να προωθηθεί για λόγους επαιτείας από τους χρήστες των έργων μας, οι οποίοι ούτως ή άλλως λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας έχει αρμοδίως καταθέσει πρόταση στην Πολιτεία για θεσμική ενίσχυση του ελληνικού ρεπερτορίου σε σχέση με το ξένο ρεπερτόριο ανάλογη με το Γαλλικό μοντέλο, ούτως ώστε υπό οιαδήποτε συνθήκη να προστατεύεται το Ελληνικό ρεπερτόριο με απόδοση εσόδων από τη δημόσια εκτέλεση, με ποσοστό 70% υπέρ του Ελληνικού ρεπερτορίου και 30% στο ξένο.

  2. Η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από 13-12-2017, δηλώνει επισήμως ως συνδικαλιστικός φορέας των Ελλήνων τραγουδιστών ότι δεν αποδέχεται τον τρόπο κατανομής του συγγενικού δικαιώματος στο Ελληνικό Τραγούδι και συγκεκριμένα την απόδοση του 50% στις δισκογραφικές εταιρίες , του 25% στους τραγουδιστές και του 25% στους μουσικούς. Θεωρούμε αυτή την κατανομή εντελώς άδικη η οποία λειτουργεί για πολλά χρόνια εις βάρος των καλλιτεχνών τραγουδιστών και μουσικών και μάλιστα με το δεδομένο ότι οι δισκογραφικές εταιρίες εδώ και αρκετά χρόνια δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, δηλαδή να παράγουν ελληνόφωνα ηχογραφήματα και δίσκους Ελλήνων καλλιτεχνών, παρά μόνο αποτελούν πόλους εξυπηρέτησης των ξένων ρεπερτορίων και ιδίως των αγγλόφωνων, έχοντας περιορίσει την ελληνική παραγωγή στο ελάχιστο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2018 εισπράχτηκαν συνολικά για το συγγενικό δικαίωμα που αφορά τραγουδιστές-μουσικούς-παραγωγούς 8.608.846,92 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά μετά την αφαίρεση των εξόδων (1.949.368,34) του ενιαίου οργανισμού είσπραξης (GEA), στον Οργανισμό των τραγουδιστών «Ερατώ» αντιστοιχούν 1.664.869,6 ευρώ (το 25%) όπου και μετά την αφαίρεση του λειτουργικού κόστους του ο.σ.δ. «Ερατώ» περί του 19,1% τα χρήματα που αντιστοιχούν για διανομή στους τραγουδιστές αντιστοιχούν στο 1.348.377,9 ευρώ.

Είναι πασιφανές λοιπόν ότι το οιοδήποτε αίτημα για «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» αλλά και προστασία του Ελληνικού Ρεπερτορίου από την Πολιτεία θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των καλλιτεχνών στο συγγενικό δικαίωμα.

Η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας διεκδικεί ισομερή κατανομή του συγγενικού δικαιώματος στο Ελληνικό Τραγούδι μεταξύ Τραγουδιστών-Μουσικών-Παραγωγών και απόδοση κατά 1/3 στους Τραγουδιστές, 1/3 στους Μουσικούς και 1/3 στους Παραγωγούς.

Σε μία εποχή που πλέον οι καλλιτέχνες δημιουργούν με τα δικά τους χρήματα τις ηχογραφήσεις τους και κρατούν ζωντανό το Ελληνικό τραγούδι, καλούμε την Πολιτεία να εισακούσει το αίτημά μας και να ανατρέψει την ευνοϊκή για τους Παραγωγούς σχετική νομοθεσία, αποδίδοντας μας αυτό που μας ανήκει ενισχύοντας τη δυνατότητά μας να ανταπεξέλθουμε με αξιοπρέπεια στις δύσκολες εποχές που διανύουμε αλλά και τη δυνατότητά μας να παράγουμε Πολιτισμό.

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ