tools-1.otenet.gr

Eρώτηση στη Βουλή από το ΚΙΝΑΛ για ζητήματα καταστατικής λειτουργίας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης

Ανακοίνωση της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος
Αγαπητοί  Συνάδελφοι,
Ερώτηση Στη Βουλή με Θέμα: «Ζητήματα καταστατικής λειτουργίας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης»  κατατέθηκε  από το ΚΙΝΑΛ από τον αρμόδιο Βουλευτή για θέματα Πολιτισμού  Κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Πιο συγκεκριμένα με δεδομένο την αρχή της συνέχειας του κράτους και με αφορμή τη μεταστροφή  της αρχικής κρίσης  του Οργανισμού  Πνευματικής Ιδιοκτησίας  (ΟΠΙ) επί θεμάτων όπως αυτό του περιορισμού των δικαιωμάτων των μελών των οργανισμών συλλογικής  διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.) με καταστατική πρόβλεψη, διαπιστώνοντας ανασφάλεια δικαίου ερωτάται η Υπουργός Πολιτισμού εάν ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) είναι αρμόδιος να κρίνει αφενός επί της τυπικής και αφετέρου επί της ουσιαστικής συμφωνίας των καταστατικών των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης με τις διατάξεις του ν. 4481/2017 (περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων) και ποιά είναι η ορθή απάντηση στα  θέματα που αντιμετώπισε ο ΟΠΙ. Θυμίζουμε ότι  αντίστοιχο ζήτημα έχει προκύψει κατόπιν προσφυγών της Ένωσης  Τραγουδιστών Ελλάδας και μελών της  για το θέμα της  απόδοσης δικαιωμάτων πλήρους μέλους  (όπως το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι)   στους περί τους  1.000 επωφελούμενους δικαιούχους  επωφελούμενα μέλη  του ο.σ.δ. «Ερατώ», οι οποίοι στερούνται παντός δικαιώματος στις συλλογικές  διαδικασίες,  σε αντίθεση με τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου 4481/2017 με βάση τον οποίο όλα τα μέλη του Ο.Σ.Δ. έχουν  το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των μελών.
Κατωτέρω  η ερώτηση  όπως κατατέθηκε  στη Βουλή των Ελλήνων.
         Για το ΔΣ της ΕΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΔΡΑΙΟΣ
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Αθήνα, 2 Απριλίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη.
 Θέμα : Ζητήματα καταστατικής λειτουργίας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.
Κυρία Υπουργέ, Ο χώρος του πολιτισμού έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα από την οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, κρίση που επιδεινώθηκε από τις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία. Εν μέσω αυτών, ο ρόλος του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας που κατοχυρώνει τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού, προσφέροντάς τους σημαντικούς πόρους για την εξασφάλιση της επαγγελματικής και προσωπικής τους επιβίωσης. Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης λειτουργούν στη χώρα μας σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 και τον ν. 4481/2017. Στο νόμο μάλιστα, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές Οδηγίες, προβλέπονται και κανόνες για την εσωτερική λειτουργία των Οργανισμών αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λειτουργία τους και η προστασία των δικαιωμάτων των μελών τους. Ωστόσο, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις όπου υφίστανται διαφωνίες σχετικά με την καταστατική λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. Και τούτο αναφορικά με τη συμβατότητα των καταστατικών προβλέψεων με το πνεύμα του νόμου και με τη δυνατότητα που έχουν οι ΟΣΔ βάσει καταστατικού να θέτουν κριτήρια και να περιορίζουν ή ακόμα και να αποκλείουν μέλη τους από δικαιώματα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της τοποθέτησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), εποπτεύοντα φορέα των ΟΣΔ, στον οποίο το 2018, τέθηκε το ζήτημα της συμβατότητας ή μη διατάξεων καταστατικού των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης με τον ν. 4481/2017 σε θέματα όπως ο περιορισμός ή και ο αποκλεισμός μελών από δικαιώματα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις. Άποψη του Οργανισμού κατά το χρόνο εκείνο, ήταν ότι ο ΟΠΙ ήταν αρμόδιος να κρίνει την ουσιαστική νομιμότητα των καταστατικών προβλέψεων των ΟΣΔ και έτσι μπορούσε να καλέσει τους Οργανισμούς αυτούς να συμμορφωθούν με το νόμο. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, σε αντίστοιχο ερώτημα, ο ΟΠΙ αρκέστηκε σε κρίση επί της τυπικής νομιμότητας και παρέπεμψε σε δικαστική κρίση ως προς την ουσιαστική νομιμότητα των καταστατικών προβλέψεων των ΟΣΔ. Κατόπιν αυτών, δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου. Οι πολίτες, τα μέλη των ΟΣΔ αλλά και οι ίδιοι οι ΟΣΔ, εντέλει δεν γνωρίζουν αν νομίμως οι ΟΣΔ μπορούν με προβλέψεις στο καταστατικό τους να περιορίζουν τα δικαιώματα των μελών τους και ιδίως τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όπως προαναφέρθηκε και σε ποιο βαθμό. Δεν γνωρίζουν επίσης ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας να κρίνει την νομιμότητα τέτοιων καταστατικών προβλέψεων. Κατόπιν αυτών ερωτάσθε κα Υπουργέ: 1. Είναι ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας αρμόδιος να κρίνει αφενός επί της τυπικής και αφετέρου επί της ουσιαστικής συμφωνίας των καταστατικών των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης με τις διατάξεις του ν. 4481/2017; Ζητήματα όπως αυτό του περιορισμού των δικαιωμάτων των μελών των ΟΣΔ με καταστατική πρόβλεψη, αποτελούν τελικά αντικείμενο τυπικής ή ουσιαστικής νομιμότητας των καταστατικών; 2. Με δεδομένη την αρχή της συνέχειας του κράτους, πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο την μεταστροφή της κρίσης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος και εντέλει ποια είναι η ορθή απάντηση στο θέμα που αντιμετώπισε ο ΟΠΙ;
Ο Ερωτών Βουλευτής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ