Δικαιολογητικά για το εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ (για τους καλλιτέχνες)

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΑΕΔ
Δικαιολογητικά για το εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ, που θα καταβάλλεται από τις 15-09-2019 μέχρι τις 30-11-2019.
1. Τα ένσημα του 2019 (από 50 -210)
2. Το εκκαθαριστικό εφορίας
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι α) ασκείτε αποκλειστικά το επάγγελμα, β) δεν έχετε παρακολουθήσει πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, γ) δεν λαμβάνετε σύνταξη
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας
5. Τη βεβαίωση μέλους από το Σωματείο
6. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου Τράπεζας στην οποία να διακρίνεται ο αριθμός – ΙΒΑΝ –
Οι Κωδικοί Ειδικότητας των ενσήμων που αφορούν για το επίδομα είναι : 275020, 275030, 275040, 275050, 275060, 275070, 275080, 275090 και επίσης 348220, 348230, 348240, 348250, 348260, 348270, 348280, 348281και 348290.
Όσοι έχουν επιδότηση ανεργίας τους μήνες που δίνεται το εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ, τότε το ποσό του επιδόματος συμψηφίζεται με αυτό της ανεργίας.
Η αίτηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά αλλά και σε Κ.Ε.Π.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ

Kαλλιτέχνες δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Με το νομοσχέδιο σκούπα που ψηφίστηκε χθές προβλέπεται:

Άρθρο 15
“1. Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (A΄ 76), είναι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020:
α) Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα
artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.”
Α ωραία θα πείτε, άρα όσοι γραφτήκαμε στην πλατφόρμα θα πάρουμε κάτι και όσοι δεν πρόλαβαν έχουν ένα μήνα να γραφτούν.
ΛΑΘΟΣ!
Διαβάστε τι λέει η 6η παράγραφος του ΙΔΙΟΥ άρθρου του ΙΔΙΟΥ νόμοσχεδίου:
“6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και προβλέπονται τυχόν παράταση του μέτρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.”
ΑΡΑ: ΘΑ περιμένετε γιατί ΘΑ βγει νέα υπουργική απόφαση που ΘΑ λέει πως θα πρέπει να ΞΑΝΑγραφτείτε στην πλατφόρμα με ΠΡΟΣΘΕΤΑ προαπαιτούμενα και άλλες “λεπτομέρειες” και αν τις πληρείτε, τότε μπορεί να…
ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ