ΕΤΕ ΒΟΥΛΑΣ

Ανακοίνωση της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος

page1image986684416

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 3ης Σεπτεμβρίου 18, 2ος , γραφείο 3 T.K.10431, Αθήνα. Τηλ.:210/8238335. FAX: 210/8238335 E-mail:ete@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 5-10-2020.

Συνάδελφοι

Λάβαμε γνώση της από 2-10-2020 επιστολής του Δ.Σ. του ο.σ.δ. «Ερατώ» προς τα μέλη. Είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε στο περιεχόμενο αυτής της επιστολής για την αποκατάσταση της αλήθειας και των πραγματικών γεγονότων, αλλά και τη διασφάλιση των συμφερόντων της ευρείας πλειονότητας των συναδέλφων τραγουδιστών.

1.Στην επιστολή του ο.σ.δ. «Ερατώ» αναφέρεται ότι ο οργανισμός «αντιμετωπίζει επίθεση από μικρή ομάδα μελών..».

Η προσφυγή οιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς τα θεσμικά ελεγκτικά όργανα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με βάση το άρθρο 43 του Ν.4481/2017, αποτελεί δικαίωμα των μελών των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης .Με βάση το Νόμο και τις καταστατικές ρυθμίσεις, σε καμία περίπτωση η αναζήτηση του δικαίου δεν αποτελεί «επίθεση» αλλά υποχρέωση για την αποκατάσταση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας και διασφάλισης των συμφερόντων του συνόλου των μελών.

2. Στην επιστολή του ο.σ.δ. «Ερατώ» διακρίνουμε τον προσδιορισμό μελών «με ελάχιστη προσφορά»,… «μικρά και μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού».

Αυτές οι αναφορές αντικειμενικά αποκαλύπτουν την οπτική με την οποία προσεγγίζουν και βαθμολογούν ταξικά οι συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου του ο.σ.δ. «Ερατώ» τον κλάδο μας. Δηλαδή εάν καταλαβαίνουμε καλά η άποψή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων μας διαστρωματώνεται σε Πατρικίους και Πληβείους , Μικρούς και Μεγάλους, τις Φίρμες και το Πόπολο. Η αναζήτηση του δικαίου λοιπόν με βάση τη διαφαινόμενη ρητορική και επιχειρηματολογία του Δ.Σ. του ο.σ.δ. «Ερατώ» κατατάσσει τα μέλη του οργανισμού ανάλογα με το εμπορικό τους μέγεθος, διαγράφοντας τη συνεταιριστική ποιοτική ισοτιμία μεταξύ τους. Σε αυτή τη λογική η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος αρνείται να υπακούσει. Εμείς υποστηρίζουμε και θα υποστηρίζουμε τα συμφέροντα όλων των τραγουδιστών και μάλιστα ενισχύουμε και θα ενισχύουμε τις φωνές που δεν υπακούουν στα οργανωμένα δισκογραφικά συμφέροντα και διεκδικούν την δίκαιη διανομή του συγγενικού δικαιώματος ισομερώς μεταξύ Τραγουδιστών-Μουσικών-Δισκογραφικών Παραγωγών. Λυπούμαστε αλλά παρ’ ότι έχουμε καλέσει επανειλημμένα το Δ.Σ. του ο.σ.δ. «Ερατώ» να πάρει θέση για το γεγονός ότι οι δισκογραφικοί παραγωγοί εισπράττουν το 50% του συγγενικού δικαιώματος , αδικώντας μουσικούς και τραγουδιστές που εισπράττουν από 25% , παρότι οι συνθήκες της παραγωγής έχουν διαμορφωθεί σε εντελώς διαφορετική βάση

Αθήνα, 05-10-2020

απ’ ότι στο παρελθόν και οι δισκογραφικές εταιρίες δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο τους,

ακόμα δεν έχουμε λάβει καμία άποψη και γνώση διεκδίκησης από μέρους τους για το συγκεκριμένο ζήτημα.

3.Στην επιστολή του Δ.Σ. του ο.σ.δ. «Ερατώ» χαρακτηρίζεται το ιστορικό μας Σωματείο της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος ως έχον «ισχνό παρόν» και ότι κάποιοι εντός αυτού αξιοποιούν «επαφές και κομματικές προσβάσεις».

Δεν γνωρίζουμε κανέναν τουλάχιστον από το Δ.Σ. και τα εκλεγμένα όργανα του Σωματείου που να ήταν ποτέ υποψήφιος με κάποια κομματική παράταξη ή να αναζήτησε την τύχη του μέσω κομματικών διαδικασιών αλλά και μία τέτοια φιλοδοξία και συμμετοχή δεν είναι μεμπτή. Καλό θα ήταν τα μέλη του Δ.Σ. του ο.σ.δ. «Ερατώ» να υποβάλλουν το ερώτημα της αξιοποίησης επαφών και κομματικών προσβάσεων στους εαυτούς τους για την αναζήτηση τέτοιων συμπεριφορών. Φυσικά ένα συνδικαλιστικό όργανο υποχρεούται να αναζητά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα ζητήματα που το αφορούν. Άλλωστε είναι άτοπο από μέρους της διοίκησης του ο.σ.δ. ̈Ερατώ» και αφού χαρακτηριζόμαστε από αυτούς ως «…ισχνοί», να ισχυρίζεται ότι έχουμε και τέτοιες δυνατότητες παρέμβασης.

Επίσης επειδή γίνεται γενικότερη και συστηματική προσπάθεια κατασυκοφάντησης και παρουσίασης της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδας ως Σωματείου «…ισχνού», θα επισημάνουμε ότι δεν έχουμε λάβει αιτήματα διαγραφής μελών από το Μητρώο του σωματείου που να δικαιολογούν τέτοιες δηλώσεις.

4.Στην επιστολή του Δ.Σ. του ο.σ.δ. «Ερατώ» αναφέρεται ότι: «Νοιώθουμε πως είναι τουλάχιστον ασέβεια προς τα ιστορικά μικρά και μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού που προερχόμενα από το συγκεκριμένο σωματείο έχτισαν πριν από δεκαετίες τον Οργανισμό μας».

Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι αναγνωρίζεται έστω και με αυτή τη ρητορική η προσφορά της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδας στην ίδρυση και αδειοδότηση του οργανισμού μας, του ο.σ.δ. «Ερατώ». Θα τονίσουμε όμως ότι δεν είναι ασέβεια το να διεκδικείς τη διαφάνεια, την ισοτιμία και την προαγωγή των συμφερόντων των μελών στη λειτουργία του ο.σ.δ. των συγγενικών δικαιωμάτων του κλάδου σου, για τον οποίο οργανισμό αγωνίστηκαν δεκαετίες μέσα από τους κόλπους της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδας οι Έλληνες Τραγουδιστές και δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά από το ταμείο του Σωματείου για έναν αντιπροσωπευτικό οργανισμό που να εξυπηρετεί τις προσδοκίες όλων. Επίσης θα υπενθυμίσουμε τουλάχιστον στους παλαιότερους ότι όταν τις δεκαετίες του ’80 και ’90 επιχορηγείτο το Σωματείο, όπως φυσικά και άλλα εργατικά σωματεία εκείνη την εποχή για την προαγωγή και ευόδωση των σκοπών τους, επιχορηγείτο αποκλειστικά το Σωματείο ως επίσημος συνδικαλιστικός φορέας και κανένα μέλος ατομικά.

Αντιθέτως ασέβεια αποτελεί : α)η διαβάθμιση και η κατηγοριοποίηση του σώματος των μελών, β)ο αποκλεισμός και η στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων περί των 1.000 επωφελουμένων μελών του οργανισμού, όταν αντιστοίχως σε άλλους ο.σ.δ. που εφαρμόστηκε η δύναμη της ψήφου όλα τα μέλη έχουν τουλάχιστον από μία ψήφο, γ) η παραγκώνιση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας και η στέρηση του δικαιώματος έγκαιρης πρόσβασης και χρήσης των πρακτικών και εγγράφων για προσφυγή

των μελών που έχουν έννομο συμφέρον δ) το να καπηλεύεσαι αγώνες που δεν σου ανήκουν και ουδέποτε συμμετείχες, όταν οι άλλοι συμμετέχουν ενεργά και σε όλα τα επίπεδα και έχουν φέρει αποτελέσματα.

5.Σε ό,τι αφορά τις προσφυγές μελών στη Δικαιοσύνη για τη Γενική Συνέλευση της 5-11- 2019 και το θέμα της δύναμης της ψήφου αναμένουμε την απόφαση της τακτικής δικάσιμου του Πρωτοδικείου και θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε δήλωση είναι άσκοπη αφού σε πρώτο βαθμό ΔΕΝ υπάρχει αποτέλεσμα και φυσικά ΔΕΝ έχει τελεσιδικήσει τίποτα.

6.Σε ό,τι αφορά την προσφυγή μελών στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για τις αρχαιρεσίες του ο.σ.δ. «Ερατώ» της 14&15/5/2019 το αποτέλεσμα είναι ότι ο ΟΠΙ μετά από ένα και πλέον έτος από την κατάθεση της προσφυγής ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΣ για τα σύνολο σχεδόν των θεμάτων παραπέμποντας στα αρμόδια δικαστήρια. Το ζήτημα είναι ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη προβλέπεται εντός ενός μηνός από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Δυστυχώς με υπαιτιότητα της Διοίκησης του ο.σ.δ. «Ερατώ» δεν χορηγήθηκαν έγκαιρα τα πρακτικά των αρχαιρεσιών, παρά τα αιτήματα των προσφευγόντων συναδέλφων, για την άσκηση του δικαιώματός τους ενώπιον της Δικαιοσύνης και απωλέσθη η προβλεπόμενη αποσβεστική προθεσμία και για το λόγο αυτό οι συνάδελφοι άσκησαν την προσφυγή τους ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής (ΟΠΙ) η οποία όμως τελικά δηλώνει αναρμόδια.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΟΤΙ Ο ΟΠΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Σ.Δ. «ΕΡΑΤΩ», ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΛΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΑΘ’ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω αλλά και για άλλους λόγους οι προσφεύγοντες συνάδελφοι υπέβαλλαν ένσταση επί της εισήγησης του ΟΠΙ, στην Υπουργό Πολιτισμού και στον ΟΠΙ.

Ας σημειωθεί ότι ούτε δικαστική απόφαση επί των θεμάτων των εκλογών της 14&15/5/2019 και της Γενικής Συνέλευσης της 5/11/2019 που προαναφέραμε υπάρχει, αλλά ούτε και οιαδήποτε απόφαση Υπουργού, δεδομένου ότι το ΥΠΠΟΑ κοινοποίησε και μόνο στους προσφεύγοντες την εισήγηση του ΟΠΙ.

7.Στην επιστολή του Δ.Σ. του ο.σ.δ «Ερατώ» αναφέρεται ότι: «Είναι στο χέρι όλων μας….να διαγράψουμε μία και καλή αυτά τα φαινόμενα θωρακίζοντας τον Οργανισμό μας».

Διερωτώμεθα λοιπόν εάν είναι υπό διαγραφή «τα φαινόμενα» και όσοι συνάδελφοι υποστηρίζουν και διεκδικούν:

α) μεγαλύτερο ποσοστό συγγενικού δικαιώματος υπέρ των τραγουδιστών, αρνούμενοι να αποδίδεται η μερίδα του λέοντος στις δισκογραφικές εταιρίες.

β)περισσότερο ελληνικό τραγούδι.

γ)δημοκρατική ισοτιμία της ψήφου και απόδοση δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα επωφελούμενα μέλη.

δ)δίκαιη καταγραφή της χρήσης των ερμηνειών των δικαιούχων από τους χρήστες και βελτιστοποίηση της διανομής.

ε)αξιόπιστες και αδιάβλητες διαδικασίες αρχαιρεσιών.

Είναι άραγε άξιοι διαγραφής όσοι αγωνίζονται για τα δίκαια του κλάδου δεκαετίες τώρα χωρίς να έχουν καμία οικονομική απολαβή, πληρώνοντας μάλιστα από τον προσωπικό τους κορβανά όλα τα έξοδα για την αναζήτηση του δικαίου τους είτε σε θεσμικό είτε σε δικαστικό πεδίο;;;

Γιατί κανένας από τα μέλη του Δ.Σ. του ο.σ.δ. «Ερατώ» δεν αναφέρεται στα όσα καταγγέλλει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των τελευταίων αρχαιρεσιών του οργανισμού;;;

Εάν τα μέλη του Δ.Σ. του ο.σ.δ. «Ερατώ» επιθυμούν να διαγράψουν «τα φαινόμενα» όπως υποτιμητικά αναφέρουν τα οποία αγωνίζονται για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών του κλάδου μας, ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ!!!

Ας διαγράψουν μαζί και τα ρημαγμένα εργοστάσια και στούντιο της ιστορικής COLUMBIA στη Ριζούπολη (Λ.Ηρακλείου 127) που θα έπρεπε να έχουν γίνει μουσείο και κατεδαφίστηκαν, ας διαγράψουν από την ιστορική μνήμη και όσους συναδέλφους κατά καιρούς αντιστάθηκαν στα μεγαλοσυμφέροντα και το πλήρωσαν με αποκλεισμούς και περιστολή εργασιών, καθώς και όποιον άλλο επιβάλλει η δισκογραφική νομενκλατούρα του τόπου μας.

ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ
ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ.

8. Αναφέρεται στην επιστολή του ο.σ.δ. «Ερατώ» το ακραίο παράδοξο: «Χρειάζεται να είμαστε δύσπιστοι απέναντι σε αυτούς που παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως μαχητές κατά των μεγάλων συμφερόντων ενώ στην πραγματικότητα δεν θέλουν παρά να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα».

Ρωτάμε λοιπόν ποιές από όσες διεκδικήσεις αναφέρθηκαν ανωτέρω αποτελεί ίδιο συμφέρον όσων αγωνίζονται στα πλαίσια λειτουργίας και δράσης της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδας;;

Ας μας δείξουν τα μέλη του Δ.Σ. του ο.σ.δ. «Ερατώ» έστω και μία δική τους ενέργεια και διεκδίκηση έναντι των μεγαλοσυμφερόντων στα οποία αναφέρονται. Δυστυχώς παρά τις εκκλήσεις μας κωφεύουν να λάβουν την οιαδήποτε καθαρή θέση απέναντί τους.

Εμείς τους καλέσαμε να συμμετέχουν και στις επόμενες αρχαιρεσίες του Σωματείου της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδας και να διεκδικήσουν την ηγεσία του εφόσον το επιθυμούν και να διαμορφώσουν πάντα στο δημοκρατικό πλαίσιο όποια αλλαγή επιθυμούν.

Η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας θα συνεχίσει να δίνει τους αγώνες για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου. Η συμμετοχή του σωματείου στις πανκαλλιτεχνικές κινητοποιήσεις ένεκα της πανδημίας είναι μοναδική, συνεχής και εμφανής και αποφέρει καρπούς.

Καλούμε τους συναδέλφους να ενταχθούν και στο νεοσύστατο συνδικαλιστικό φορέα «ΕΥΛΑΛΩΣ» Ε.ΔΙ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.Ε (Ένωση Δικαιούχων Συγγενικών Δικαιωμάτων Ερμηνευτών Παραγωγών Ελλάδος) όπου σε ένα κοινό πεδίο τραγουδιστές-μουσικοί-αυτοπαραγόμενοι καλλιτέχνες και παραγωγοί που στηρίζουν το ελληνικό τραγούδι θα δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας μέσα από τη σύνθεση των ιδιοτήτων που διακρίνουν τους περισσότερους πλέον από εμάς.

Καλούμε τους συναδέλφους σε εγρήγορση και συμμετοχή στους αγώνες για την αντιμετώπιση της ακόμα πιο δύσκολης περιόδου που έπεται. Τα έσοδα από την άσκηση του επαγγέλματός μας οιασδήποτε μορφής βάλλονται από την πανδημία αλλά και από τη έλλειψη επαρκών μέτρων ενίσχυσης των κλάδων του Πολιτισμού από το κράτος. Επιδιώκουμε την ενότητα, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία σε κάθε επίπεδο. Καταφέραμε με τις κινητοποιήσεις μας όλοι μαζί σε πανκαλλιτεχνικό επίπεδο να πείσουμε την Κυβέρνηση ότι δεν είμαστε «αόρατοι». Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τη λήψη περαιτέρω μέτρων ενίσχυσης των κλάδων του Πολιτισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΔΡΑΙΟΣ

Για το ΔΣ της ΕΤΕ

page5image944407152 page5image944407456 page5image944407824

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ