Σύναψη σύμβασης ΕΔΕΜ-BMAT για είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων από τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες

Συνεργασία-σταθμός για την είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων από τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Η BMATαναλαμβάνει την αναγνώριση του ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ.

Μία νέα εποχή  για την είσπραξη δικαιωμάτων από τη χρήση των έργων της ΕΔΕΜ στις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, ανοίγει η συνεργασία της Ένωσης Δικαιούχων Έργων Μουσικής – ΕΔΕΜ με τη BMAT.

Η BMAT, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της αναγνώρισης μουσικών έργων στις ψηφιακές μουσικές υπηρεσίες και επεξεργασίας των δεδομένων χρήσης αυτών, συνεργάζεται με περισσότερους από 100 Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης σε 134 χώρες. Η βάση δεδομένων της συνδέεται και παρέχει τη δυνατότητα να αντλεί δεδομένα από περισσότερους από 40 παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών μουσικής, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων παγκόσμιων DSPs (Digital Service Providers). Με δυνατότητα επισκόπησης 100 εκατομμυρίων συναλλαγών ανά ώρα από ψηφιακές πλατφόρμες, αναλυτικές αναφορές χρήσης του ρεπερτορίου, ταχύτητα επεξεργασίας, audio fingerprinting τεχνολογία, η BMAT εγγυάται την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια στην επεξεργασία των δεδομένων χρήσης.

Με τη συμφωνία που υπεγράφη την Τρίτη 10 Μαρτίου 2021, ξεκινά με ταχείς ρυθμούς η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της χρήσης του ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Συγκεκριμένα η ΒΜΑΤ, με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, αναλαμβάνει για λογαριασμό της ΕΔΕΜ τη διαδικασία ανίχνευσης, αναγνώρισης, τεκμηρίωσης και επιβεβαίωσης του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ  που αναπαράγεται στις μεγάλες ψηφιακές υπηρεσίες μουσικής όπως SpotifyApple music, iTunes, YouTube, YouTube Music, Deezer κλπ.

Με την έναρξη αυτής της συνεργασίας, η  ΕΔΕΜ ανταποκρινόμενη στο στρατηγικό της στόχο να χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων,  παρέχει πλέον στους δικαιούχους της ένα ισχυρό εργαλείο για την είσπραξη των δικαιωμάτων τους από τη χρήση των έργων τους στο επιγραμμικό περιβάλλον, που αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο ακρόασης και θέασης μουσικής.

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ