logo-edem

Ανακοίνωση της ΕΔΕΜ για τις αποφάσεις του ΣτΕ

Σε ισχύ η άδεια λειτουργίας της ΕΔΕΜ

Σε συνέχεια των ερωτήσεων που λάβαμε, σχετικά με την έκβαση των αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, από την Αυτοδιαχείριση κατά  της άδειας λειτουργίας της ΕΔΕΜ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ.

Απόφαση αρ. 229

Απόφαση αρ. 230

Με τις αποφάσεις αυτές  παραπέμπονται  στην Ολομέλεια του  ΣτΕ και οι δύο Αιτήσεις Ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης, «λόγω μείζονος σημασίας» και πρόκειται να εκδικασθούν στις 2 Απριλίου 2021.

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ, θα κριθούν από την αρχή τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών με την παρουσία όλων των διαδίκων. Υπενθυμίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει ανατρέψει το σκεπτικό της Εισήγησης και των αποφάσεων των Τμημάτων.

Για την ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ και τη σημασία τους για την ΕΔΕΜ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Δεν αποφάσισε το ΣτΕ σχετικά με την άδεια της ΕΔΕΜ

Το θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια

Η πρώτη απόφαση (230/2021) αφορά την αίτηση ακύρωσης της «Αυτοδιαχείρισης» κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) των μελών της ΕΥΕΔ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της δραστηριότητας της ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ. Το Τμήμα με την εισήγησή του δεν έκανε δεκτή την αίτηση  ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης κατά της απόφασης της Γ.Σ της ΕΥΕΔ. Έκρινε ότι απαραδέκτως προσβάλλεται ενώπιον του ΣτΕ, καθώς  δεν πρόκειται περί εκτελεστής διοικητικής πράξης.

Η δεύτερη απόφαση (229/2021) αφορά την αίτηση ακύρωσης της «Αυτοδιαχείρισης» κατά της άδειας λειτουργίας της ΕΔΕΜ. Το Τμήμα προέκρινε σε αυτήν την περίπτωση  ότι δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς από την Υπουργική απόφαση η βιωσιμότητα και η αντιπροσωπευτικότητα της ΕΔΕΜ.

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε απόφαση του ΣτΕ, με την ΕΔΕΜ σήμερα έχουν συμβληθεί περισσότερα από 2000 μέλη με ρεπερτόρια μεγάλης οικονομικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων και των πολυεθνικών εκδοτών που αριθμούν πολλές χιλιάδες αλλοδαπά έργα. Ως εκ τούτου, η ΕΔΕΜ είναι απολύτως βιώσιμη εν τοις πράγμασι.

Σχετικά με την ΚΥΑ μεταφοράς της δραστηριότητα της ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ, ενημερώνουμε ότι εκκρεμεί άλλη αίτηση ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης κατά της ΚΥΑ, η οποία θα κριθεί σε άλλη δίκη από το ΣτΕ.

Ωστόσο διευκρινίζουμε  θέλοντας να καταστήσουμε  απόλυτα σαφές, ότι η ΕΔΕΜ, δεν έχει λάβει με την ΚΥΑ ούτε ένα ευρώ από το Ελληνικό Κράτος. Ως εκ τούτου, δεν οφείλει να επιστρέψει και κανένα ποσό.

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ, αφορούν δικαιώματα των ίδιων των δημιουργών και μόνο.  Το μεγαλύτερο μέρος αυτών έχει ήδη διανεμηθεί σε 9.000 περίπου  δικαιούχους και καταβληθεί σε πρώην μέλη της ΕΥΕΔ, ανεξαρτήτως  αν σήμερα εκπροσωπούνται από την ΕΔΕΜ. Δηλαδή αφορούν και  δικαιούχους, που σήμερα, έχουν προσχωρήσει στην Αυτοδιαχείριση.

Η Άδεια Λειτουργίας της ΕΔΕΜ

Στην υποθετική περίπτωση  κατά την οποία η Ολομέλεια του ΣτΕ κάνει δεκτή την αίτηση ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης, για οποιοδήποτε λόγο, θα αιτηθούμε και θα λάβουμε νέα άδεια λειτουργίας, καθώς πληρούμε τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για αυτό.

Η ΕΔΕΜ, έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η ίδρυση της οφείλεται στο πάγιο αίτημα  της πλειοψηφίας των Ελλήνων δημιουργών για έναν αυτοδιαχειριζόμενο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος.

Η ΕΔΕΜ είναι ένας σύγχρονος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων, νέος και άφθαρτος, με χρηστή διοίκηση, ο οποίος λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία, πλήρως εναρμονισμένος με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Η ΕΔΕΜ, κάθε μέρα που περνάει, δυναμώνει ακόμη περισσότερο, με τη στήριξη και την αποδοχή των μελών και των δικαιούχων που εκπροσωπεί. Επομένως οι ίδιοι οι δημιουργοί θα περιφρουρήσουν την ΕΔΕΜ με κάθε τρόπο. Αφορά τη ζωή τους, το μέλλον τους  και το μέλλον της Ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ θα δικαιώσει τις θέσεις της ΕΔΕΜ, επί όλων των ζητημάτων που καλείται να λύσει.

Συγχώνευση ΕΔΕΜ – Αυτοδιαχείρισης

Στην ΕΔΕΜ παραμένουμε αμετακίνητοι στις απόψεις μας σχετικά με την επιτακτική ανάγκη συγχώνευσης των δύο οργανισμών.  Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες από την αρχή της λειτουργίας της ΕΔΕΜ και έχουν εκφραστεί δημόσια επανειλημμένα. Όποια κι αν τελικά είναι η απόφαση του ΣτΕ, θέλουμε να είναι σαφές ότι δεν θα αλλάξει τη βούληση μας για την ένωση των δύο οργανισμών, προς όφελος των ίδιων των δημιουργών και των χρηστών έργων μουσικής .

Καλούμε ακόμα και σήμερα την Αυτοδιαχείριση να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ένωση των δύο οργανισμών, καθώς τα προβλήματα του κλάδου μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας και ενωτική διάθεση. Οι δικαστικές ενέργειες του ενός ΟΣΔ, σε βάρος του άλλου, δεν ωφελούν κανέναν, μα κυρίως δεν οφελούν τους ίδιους τους δημιουργούς, οι οποίοι αξίζουν να βρίσκονται σε έναν ενιαίο, αξιόπιστο και ασφαλή ΟΣΔ για τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους.

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ