tools.otenet.gr

”Eυλάλως” Ε.ΔΙ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.Ε. Ένωση Δικαιούχων Συγγενικών Δικαιωμάτων Ερμηνευτών Παραγωγών Ελλάδος

«ΕΥΛΑΛΩΣ»

Ε.ΔΙ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 18

ΤΚ 10431, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 8238335

E-MAIL: evlalos20@gmail.com                                                                        

18-2-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Το σωματείο «ΕΥΛΑΛΩΣ» Ε.ΔΙ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.Ε με βάση τους ιδρυτικούς και καταστατικούς  σκοπούς του, ενημερώνει τα μέλη του και  τους ενδιαφερόμενους φορείς που αφορούν το συγγενικό  δικαίωμα  ως αυτοί προκύπτουν από την υφιστάμενη νομοθεσία,  για τους αρχικούς τομείς και ζητήματα  επί των οποίων θα δραστηριοποιηθεί άμεσα  για την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των δικαιούχων μελών του:

1)Ισομερής κατανομή συγγενικού δικαιώματος μεταξύ μουσικών-τραγουδιστών-δισκογραφικών εταιριών παραγωγών. 

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση το συγγενικό δικαίωμα στο ελληνικό τραγούδι και τη μουσική διανέμεται κατά 25% στους μουσικούς, 25% στους τραγουδιστές, 50% στις δισκογραφικές εταιρίες.

Με τις παρούσες συνθήκες παραγωγής ηχογραφημάτων το σωματείο  «ΕΥΛΑΛΩΣ»  ΔΕΝ  αποδέχεται την υφιστάμενη κατάσταση και προτείνει ισομερή διανομή στα τρεις κλάδους των δικαιούχων. Δηλαδή διανομή κατά 1/3 στους μουσικούς, 1/3 στους τραγουδιστές, 1/3 στις δισκογραφικές εταιρίες-παραγωγούς.

2.Το σωματείο  «Ευλάλως» προτείνει διανομή των συνολικών εσόδων από το δικαίωμα  κατά το ισχύον σύστημα  στη Γαλλία – Υποστήριξη της Ελληνικής μουσικής και απόδοση τουλάχιστον του 70% των εσόδων στους Έλληνες δικαιούχους.

3.Εφαρμογή του Ν.4481/2017 σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (ο.σ.δ.) Εισπρακτικός μηχανισμός, λειτουργικά έξοδα και κόστος διανομής δεν πρέπει να ξεπερνούν το προβλεπόμενο από το Νόμο κόστος  του 20% των εσόδων.

4.Προώθηση νομοθεσίας για είσπραξη του συγγενικού δικαιώματος στο ψηφιακό περιβάλλον.

 5.Νομοθετική παρέμβαση στην ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των ο.σ.δ. για ειδικότερα θέματα αρχαιρεσιών:

α)Υποχρεωτική παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου στις αρχαιρεσίες των ο.σ.δ. ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

β)Νομοθετικό πλαίσιο διαφάνειας για τη λειτουργία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

γ)Νομοθετικό πλαίσιο διαφάνειας για τη διασφάλιση της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες μέσω εξουσιοδοτήσεως από μέλος σε μέλος. Διασφάλιση της εγκυρότητας της εξουσιοδότησης με επαρκή βαθμό ασφαλείας εγγράφου και εξασφάλιση του περιεχομένου της εντολής του εξουσιοδοτούντα προς τον εξουσιοδοτούμενο.

δ)Πλήρη δικαιώματα σε όλα τα μέλη των ο.σ.δ. και κατάργηση του παρανόμου φαινομένου σε ο.σ.δ. ύπαρξης επωφελουμένων μελών με περιορισμένα δικαιώματα χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έννοιας που δεν υφίσταται σε κανένα Ελληνικό Νόμο και σε καμία Ευρωπαϊκή Οδηγία.

6.Προώθηση και εφαρμογή του Μορφοτύπου (ειδικού καταλόγου καταγραφής χρήσης ερμηνειών) από τους χρήστες στη δημόσια εκτέλεση.  Αντικειμενικότερη κατά το δυνατό καταγραφή της χρήσης των έργων των δικαιούχων που να συμβάλλει στη δίκαιη διανομή των εσόδων χωρίς τη χρήση αμφισβητούμενων κριτηρίων και ιδιωτικών εταιριών καταγραφής.

7.Διερεύνηση για την είσπραξη του δικαιώματος των παραγωγών υλικών φορέων ήχου που αφορά το να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναπαραγωγή των ηχογραφημάτων τους προς το σκοπό της παρουσίασής τους στο κοινό. Το σωματείο «ΕΥΛΑΛΩΣ» διεκδικεί την απόδοση ποσοστού επί των εσόδων του δικαιώματος αυτού προς τους καλλιτέχνες (τραγουδιστές και μουσικούς) που συμμετέχουν στις πρωτότυπες ηχογραφήσεις.

8.Νομοθετικό πλαίσιο για την απαγόρευση σε κάθε περίπτωση εκχώρησης του συγγενικού δικαιώματος των καλλιτεχνών (μουσικών και τραγουδιστών) προς τις δισκογραφικές εταιρίες. Τον τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται προσπάθεια από δισκογραφικές εταιρίες κατά τη σύναψη συμβολαίων με νέους καλλιτέχνες να εκχωρήσουν το συγγενικό τους δικαίωμα (οι καλλιτέχνες)  προς αυτές (τις δισκογραφικές εταιρίες) .

9.Διερεύνης επίλυσης του θέματος της εκπροσώπησης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώματος των αυτοπαραγομένων καλλιτεχνών (ερμηνευτών και παραγωγών) που αφορά το δικαίωμα από την παραγωγή των έργων τους και οι οποίοι δεν είναι ήδη μέλη σε αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

10.Ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της υποστήριξης των ανθρώπων του πολιτισμού με τη λήψη θεσμικών μέτρων και πρωτοβουλιών στα πλαίσια των υφιστάμενων νόμων και προαγωγή του πολιτισμού, της ισότητας των ευκαιριών και της πρόσβασης στους διαύλους επικοινωνίας.

Το Σωματείο «ΕΥΛΑΛΩΣ» στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων δικαιούχων υποστηρίζοντας τα  αιτήματα τους για ένα δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας και διασφάλισης των συγγενικών τους δικαιωμάτων.

ΤΟ Δ.Σ.:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΑΣΟΣ  ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΠΑΡΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΡΑΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΡΟΔΑ

ΜΕΛΟΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΓΚΑ

ΜΕΛΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ