ΟΛΥΜΠΙΟΝ

60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 η κατάθεση ελληνικών ταινιών για το επετειακό 60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2019.
Το ελληνικό σινεμά θα πρωταγωνιστήσει και στη φετινή διοργάνωση. Οι δράσεις που ήδη έχουν καθιερωθεί -μεταξύ άλλων, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και οι υπηρεσίες networking- συνεχίζονται ενισχυμένες, αναβαθμίζοντας την παρουσία των ελληνικών ταινιών στο φεστιβάλ. Οι δράσεις αυτές προσκαλούν τους έλληνες δημιουργούς να αξιοποιήσουν τις δομές που τους προσφέρει ο θεσμός, συμπεριλαμβανομένων και των αναπτυξιακών σκελών του τμήματος της Αγοράς.
KANONIΣMOΣ ΔIEΞAΓΩΓHΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ TOY 60ου ΦEΣTIBAΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 2019

Άρθρο 1
Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης”, στο εξής: ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στο πλαίσιο του σκοπού του που είναι η διάδοση και η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και η διάδοση των ελληνικών κινηματογραφικών έργων μυθοπλασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διοργανώνει κάθε έτος στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3905/2010 (άρθρα 21-33): α) το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με κινηματογραφικά έργα ελλήνων και ξένων δημιουργών, β) το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με κινηματογραφικά έργα τεκμηρίωσης ελλήνων και ξένων δημιουργών, γ) το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, μη διαγωνιστικού χαρακτήρα, με ελληνικά κινηματογραφικά έργα μικρού ή μεγάλου μήκους πρόσφατης παραγωγής, και δ) παράλληλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο των παραπάνω διοργανώσεων (τμήμα της Aγοράς και των Αναπτυξιακών της Δράσεων Crossroads και Works in Progress).
Άρθρο 2
Ο παρών Κανονισμός Διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που διεξάγεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καταρτίστηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Φεστιβάλ και, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διευθύντριας, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, το οποίο καθόρισε και το χρόνο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Φεστιβάλ καθορίζει ημέρα και σειρά προβολής των ταινιών οι οποίες συμμετέχουν και τις οποίες επιλέγει ο ίδιος. Το 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου 2019.
Άρθρο 3
Στο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ελληνικά κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας σε:
2 α) Πρεμιέρα (δεν έχουν πραγματοποιήσει προηγούμενη δημόσια εμπορική ή φεστιβαλική προβολή στην Ελλάδα, δεν διατίθενται για online προβολή και δεν έχουν διανεμηθεί σε βίντεο ή/και DVD). Οι ταινίες που παρουσιάζονται σε πρεμιέρα στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα δύο φεστιβαλικών προβολών, και τη δυνατότητα συμμετοχής στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα (αν είναι πρώτο ή δεύτερο έργο του σκηνοθέτη και αν επιλεγούν για το σκοπό αυτόν από τον Διευθυντή του Φεστιβάλ) και συμμετοχής στη διαδικασία ψηφοφορίας για το Βραβείο Κοινού και στη διεκδίκηση τυχόν παράλληλων βραβείων της διοργάνωσης.
β) Μη πρεμιέρα (έχουν πραγματοποιήσει προηγούμενη δημόσια εμπορική ή φεστιβαλική προβολή στην Ελλάδα, ή διατίθενται για online προβολή ή/και έχουν διανεμηθεί σε βίντεο ή/και DVD). Οι ταινίες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει προηγούμενη δημόσια προβολή στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα μιας φεστιβαλικής προβολής, αλλά όχι και να συμμετάσχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα και στην ψηφοφορία του Βραβείου Κοινού και στη διεκδίκηση τυχόν παράλληλων βραβείων της διοργάνωσης.
Και στις δύο περιπτώσεις (πρεμιέρα ή μη πρεμιέρα), οι ταινίες πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 12 μήνες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ, και β) να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτά.
Άρθρο 4
α) Οι ταινίες που θα συμμετάσχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ καθώς και στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, επιλέγονται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Φεστιβάλ. Στο έργο της επιλογής των ελληνικών ταινιών, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Φεστιβάλ μπορεί να συνεπικουρείται από Γνωμοδοτική Επιτροπή από επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου. β) Στη Γνωμοδοτική Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ως μέλος οιοσδήποτε έχει σχέση με την παραγωγή των υποψηφίων ταινιών ή με συντελεστή της ταινίας . γ) Ο χώρος, ο χρόνος, και η σειρά προβολής όλων των ταινιών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε τμήμα, καθορίζονται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Φεστιβάλ.
Άρθρο 5
Όροι συμμετοχής ελληνικού κινηματογραφικού έργου μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη: α. Υποβολή ειδικής αίτησης συμμετοχής, που περιλαμβάνει έγγραφη δήλωση του παραγωγού και όμοια δήλωση του σκηνοθέτη. Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: Ι) αναλυτική κατάσταση των συντελεστών της ταινίας, ΙΙ) όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της ταινίας, ΙΙΙ) αν η ταινία έχει πραγματοποιήσει ή όχι πρώτη δημόσια εμπορική ή φεστιβαλική προβολή στην Ελλάδα, αν έχει διατεθεί για online προβολή ή και αν έχει εκδοθεί σε video/DVD. β. Η αίτηση συμμετοχής, μαζί με την ταινία σε μορφή DVD, καθώς και όλο το συνοδευτικό υλικό που αναγράφεται στην αίτηση, κατατίθεται στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2019. Η τελική κόπια προβολής της ταινίας θα πρέπει να έχει παραδοθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2019.
γ. Για τις ταινίες που θα προβληθούν σε ψηφιακή μορφή, οι παραγωγοί θα πρέπει να καταθέσουν υποτιτλισμένη κόπια προβολής στα αγγλικά (αυτό ισχύει για ταινίες που είναι στα ελληνικά, ενώ για ταινίες που η ομιλούσα γλώσσα δεν είναι η ελληνική, η κόπια προβολής θα μπορεί να είναι υποτιτλισμένη στα ελληνικά ή στα αγγλικά). δ. Για τις ταινίες που θα προβληθούν από κόπιες 16mm ή 35mm και δεν είναι υποτιτλισμένες στα αγγλικά, οι παραγωγοί θα πρέπει να καταθέσουν στο Φεστιβάλ λίστα με χρονισμένους υποτίτλους στα αγγλικά (αυτό ισχύει για ταινίες που είναι στα ελληνικά, ενώ ταινία που η ομιλούσα γλώσσα δεν είναι η ελληνική, θα πρέπει να είναι υποτιτλισμένη στα ελληνικά ή στα αγγλικά). ε. Οι ταινίες θα πρέπει να κατατεθούν με λίστα διαλόγων στα ελληνικά σε ηλεκτρονική μορφή για τη δημιουργία ελληνικών ενδογλωσσικών υποτίτλων για κωφούς και βαρήκοους θεατές, για τις προβολές στο Φεστιβάλ. Οι ενδογλωσσικοί υπότιτλοι που θα δημιουργηθούν, θα παραχωρηθούν στους δημιουργούς για μελλοντική χρήση.
Άρθρο 6
Το σύνολο των ταινιών που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Τμήμα Αγορά του Φεστιβάλ. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στο Τμήμα Αγορά του Φεστιβάλ έχουν και οι ταινίες που δεν θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί στη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών και δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στην Αγορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 7
Οι ταινίες πρωτοεμφανιζόμενων ελλήνων δημιουργών (πρώτη ή δεύτερη ταινία τους), με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου θέτουν αυτόματη υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιήσει άλλη δημόσια προβολή στην Ελλάδα. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν από 1 έως 3 ελληνικές ταινίες.
Άρθρο 8
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των ταινιών, τόσο κατά την αποστολή όσο και κατά την επιστροφή τους, καθώς και με τα έξοδα αποθήκευσης των ταινιών στην έδρα του. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη των ταινιών και του υπόλοιπου κινηματογραφικού υλικού μέχρι την επιστροφή τους στον δικαιούχο παραγωγό.
Άρθρο 9
Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη προϋποθέτει αποδοχή του Κανονισμού αυτού. Αρμόδια για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ

60o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Αθήνα, Διον. Αεροπαγίτου 7 117 42, τηλ: 210 8706000, 210 8706026, fax: 210 6448143
Θεσσαλονίκη: Πλατεία Αριστοτέλους 10, 54623 τηλ: 2310 378431, fax: 2310 285759
e-mail: greekprogram@tiff.gr
Ιστοσελίδα: ww w.filmfestival.gr

60o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΠΕΖΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΟ
ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΝΑ Χ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕΞΙΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΥΡΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σε αρχείο WORD και όχι PDF) ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: (εάν είναι διαφορετικός από τον πρωτότυπο)
ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: (εάν είναι διαφορετικός από τον πρωτότυπο)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το σενάριο είναι πρωτότυπο έργο; ΝΑΙ: ΟΧΙ:
Αν όχι, σε ποιο έργο, λογοτεχνικό ή άλλο, βασίζεται;
ΕΙΔΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: Μυθοπλασίας: Animation:
ΠΡΩΤΗ Ή ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πρώτη: Δεύτερη: Άλλο:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ: ΝΑΙ:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ :
Χώρα / χώρες παραγωγής:
Γλώσσα / γλώσσες διαλόγων:
Η κόπια θα είναι υποτιτλισμένη; ΟΧΙ: ΝΑΙ :
Γλώσσα / γλώσσες υποτίτλων :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
FILM FORMAT: 35mm: 16mm:
DCP
Ταχύτητα: 24καρέ/sec: 25καρέ/sec:
Μπομπίνες (αριθμός):
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
B/W: Color: Color &B/W:
Link Ταινίας: Password:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
(Παρακαλούμε συμπληρώστε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ με ΠΕΖΟΥΣ χαρακτήρες.
Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον σωστό τονισμό των ονομάτων/επιθέτων.)

Εταιρία Παραγωγής / Production Company :
Διεύθυνση/ Address:
Τηλ: Κινητό:
e-mail: Ιστοσελίδα:
Παραγωγός / Producer: (ονοματεπώνυμο)
Διεύθυνση/ Address:
Τηλ: Κινητό:
e-mail: Ιστοσελίδα:
Σκηνοθέτης / Director: (ονοματεπώνυμο)
Διεύθυνση/ Address:
Τηλ: Κινητό:
e-mail: Ιστοσελίδα:
Συμπαραγωγός / Co-Producer: (ονοματεπώνυμο)
Διεύθυνση/ Address:
Τηλ: Κινητό:
e-mail: Ιστοσελίδα:

Διανομή στην Ελλάδα /
Distribution: (ονοματεπώνυμο)
Διεύθυνση/ Address:
Τηλ: Κινητό:
e-mail: Ιστοσελίδα:
Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: (ονοματεπώνυμο)
Διεύθυνση/ Address:
Τηλ: Κινητό:
e-mail: Ιστοσελίδα:
Σεναριογράφος / Script writer: (ονοματεπώνυμο)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Διεύθυνση Φωτογραφίας / Cinematographer: (ονοματεπώνυμο)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Σκηνογράφος / Production designer: (ονοματεπώνυμο)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Ενδυματολόγος/ Costume designer: (ονοματεπώνυμο)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Πρωτότυπη Μουσική / Original Music: (ονοματεπώνυμο)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Ηχολήπτης / Sound engineer: (ονοματεπώνυμο)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Μοντέρ / Film editor: (ονοματεπώνυμο)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Μακιγιάζ / Make-up Artist: (ονοματεπώνυμο)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Άλλοι Συμπαραγωγοί:
(π.χ. ΕΚΚ/ΕΡΤ)
(Σε περίπτωση που τα πεδία δεν επαρκούν, παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τους υπόλοιπους συντελεστές)
ΗΘΟΠΟΙΟΙ
(Παρακαλούμε συμπληρώστε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ με ΠΕΖΟΥΣ χαρακτήρες. Παρακαλούμε την προσοχή σας για τον σωστό τονισμό των ονομάτων)

Α΄ γυναικείος ρόλος / Leading actress: (ονοματεπώνυμο / ρόλος)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Α’ αντρικός ρόλος / Leading actor: (ονοματεπώνυμο / ρόλος)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Β’ γυναικείος ρόλος / Supporting actress: (ονοματεπώνυμο / ρόλος)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Β’ ανδρικός ρόλος / Supporting actor: (ονοματεπώνυμο / ρόλος)
Τηλ/ Κινητό: e-mail:

Άλλοι ρόλοι:
(Παρακαλούμε συμπληρώστε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ με ΠΕΖΟΥΣ χαρακτήρες)

Ονοματεπώνυμο / ρόλος:
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Ονοματεπώνυμο / ρόλος:
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Ονοματεπώνυμο / ρόλος:
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Ονοματεπώνυμο / ρόλος:
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Ονοματεπώνυμο / ρόλος:
Τηλ/ Κινητό: e-mail:
Ονοματεπώνυμο / ρόλος:
Τηλ/ Κινητό: e-mail:

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(με την κατάθεση της αίτησης)
1. Ηλεκτρονικός σύνδεσμος (Link) παρακολούθησης της ταινίας σας στο διαδίκτυο σε λειτουργία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2019.
2. Link με αγγλικούς υπότιτλους για την Αγορά με δυνατότητα download (vimeo, wetransfer κλπ). Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να συμπληρώσετε την αίτηση της Αγοράς
3. Πέντε (5) φωτογραφίες της ταινίας (οριζόντιες) και μία (1) φωτογραφία του σκηνοθέτη, σε υψηλή ανάλυση σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Την αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη σε ελληνικά και αγγλικά
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(μετά την επιλογή της ταινίας)

5. Κόπια προβολής της ταινίας. Για τις ταινίες που θα προβληθούν σε ψηφιακή μορφή και δεν υπάρχει τρίτη γλώσσα στη ταινία, οι αγγλικοί υπότιτλοι θα πρέπει να είναι «πατημένοι» στην κόπια προβολής. (καταληκτική ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2019)
α) Σε περίπτωση που η ταινία περιέχει και άλλες γλώσσες εκτός των ελληνικών και των αγγλικών και η κόπια προβολής έχει πατημένους ελληνικούς υπότιτλους, είναι απαραίτητη η κατάθεση χρονισμένης λίστας διαλόγων στα αγγλικά σε ηλεκτρονική μορφή.
β) Σε περίπτωση που η ταινία περιέχει και άλλες γλώσσες εκτός των ελληνικών και των αγγλικών και η κόπια προβολής έχει πατημένους αγγλικούς υπότιτλους, είναι απαραίτητη η κατάθεση χρονισμένης λίστας διαλόγων στα ελληνικά σε ηλεκτρονική μορφή.
6. Εφόσον η κόπια της ταινίας που θα προβληθεί στο φεστιβάλ γίνει από φιλμ και δεν έχει πατημένους υπότιτλους, οι υπότιτλοι της ταινίας σε ηλεκτρονική μορφή και χρονισμένοι κατατίθενται μαζί με το υπόλοιπο υλικό για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού υποτιτλισμού.
7. Λίστα διαλόγων στα ελληνικά σε ηλεκτρονική μορφή για τη δημιουργία ελληνικών υποτίτλων (SDH) για κωφούς και βαρήκοους θεατές, για τις προβολές στο Φεστιβάλ.
8. Τρέιλερ / DEMO της ταινίας σε αρχείο AVI ή MPEG (ιδανικά με αγγλικούς υπότιτλους επίσης 90’’) (καταληκτική ημερομηνία παράδοσης τρέιλερ 14 Οκτωβρίου 2019).
Προαιρετικό συμπληρωματικό διαφημιστικό υλικό της ταινίας, όπως αφίσες (έως 8), αφισέτες (έως 20) διαφημιστικά έντυπα της ταινίας στα αγγλικά, εφόσον υπάρχουν υπάρχουν (υποβάλλονται για διανομή στους ξένους δημοσιογράφους, διανομείς και απεσταλμένους από ξένα φεστιβάλ) και ό,τι άλλο υλικό, φωτογραφικό ή μη.
(Παρακαλούμε να τηρήσετε τον προκαθορισμένο αριθμό λέξεων. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο αριθμός των λέξεων τα κείμενα θα διαμορφωθούν ανάλογα από το Φεστιβάλ.)
1. Περίληψη (ελληνικά) μέχρι 50 λέξεις

2. Περίληψη (αγγλικά) μέχρι 50 λέξεις
3. Φιλμογραφία (ελληνικά
Έτος Τίτλος Είδος ταινίας Διάρκεια
4. Φιλμογραφία (αγγλικά
Έτος Τίτλος Είδος ταινίας Διάρκεια
5. Βιογραφικό (ελληνικά) μέχρι 30 λέξεις
6. Βιογραφικό (αγγλικά) μέχρι 30 λέξεις
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Oι υπογράφοντες
Παραγωγός………………………………………………………………………………………………………………….
Και
Σκηνοθέτης……………………………………………………………………………………………………………………
Της ταινίας (τίτλος) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Δηλώνουμε τα εξής (τσεκάροντας με Χ τη σωστή δήλωση):
α1) Ότι η ανωτέρω ταινία δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη δημόσια προβολή για το κοινό (εμπορική ή φεστιβαλική), δεν διατίθεται για online προβολή και δεν έχει εκδοθεί σε video/DVD στην Eλλάδα:
α2) Ότι η ανωτέρω ταινία έχει πραγματοποιήσει δημόσια προβολή για το κοινό (εμπορική ή φεστιβαλική) ή διατίθεται για online προβολή, ή έχει εκδοθεί σε video/DVD στην Eλλάδα: ………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία προηγούμενης προβολής:……………………………………………………………………………
β) Έχουμε λάβει γνώση του Kανονισμού Διεξαγωγής 2019 και αποδεχόμαστε τους όρους του: Ναι ( )
γ) Όλες οι ταινίες που θα προβληθούν στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ επιλέγονται αυτόματα για την Αγορά .
Για συμμετοχή στο τμήμα της Αγοράς παρακαλώ συμπληρώστε την αντίστοιχη αγγλική ηλεκτρονική αίτηση στο παρακάτω link: https://form.jotformeu.com/81141966413354

Hμερομηνία: ……………….…………………………… 2019
O Δηλών Παραγωγός (υπογραφή)………………………………………………………………………………….

O Δηλών Σκηνοθέτης
(υπογραφή) ……………………………………………………………………

60o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Αθήνα, Διον. Αεροπαγίτου 7 117 42, τηλ: 210 8706000, 210 8706026, fax: 210 6448143
Θεσσαλονίκη: Πλατεία Αριστοτέλους 10, 54623 τηλ: 2310 378431, fax: 2310 285759
e-mail: greekprogram@tiff.gr
Ιστοσελίδα: ww w.filmfestival.gr

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ