ΒΙΒΛΙΟ

Ρετζαίοι «Οι βασιλείς της Ηπείρου»

Ρετζαίοι «Οι βασιλείς της Ηπείρου» τιτλοφορείται ο βιβλίο του Νίκου Ι. Πάνου από την Φιλιππιάδα Πρεβέζης στο οποίο υπάρχει όλη η διαδρομή και η ιστορία των λήσταρχων. Πρόκειται για μια πολυετή επίπονη εργασία σε επίπεδο τουλάχιστον Μεταπτυχιακής ή Διδακτορικής μελέτης με χιλιάδες τεκμηριωμένες πληροφορίες, φωτογραφίες, δημοσιεύματα, ΦΕΚ και πολλά άλλα υψίστης ιστορικής σημασίας έγγραφα. Η ”διατριβή’  δεν περιορίζεται στο βίο των λήσταρχων αλλά σκιαγραφεί το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος και παραθέτει την εικόνα εκείνης της εποχής. Αξίζει  πολλών συγχαρητήριων ο συγγραφέας για την λεπτομερή ιστορική καταγραφή που μόνο όποιος θα διαβάσει το βιβλίο σας θα αντιληφθεί τη σημαντικότητα της εργασίας του. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που εκτιμούν την αξία και την αναγκαιότητα της  καταγραφής της ιστορίας.

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ