Ανακοίνωση της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος  

             

ΕΝΩΣΗ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                        

3ηςΣεπτεμβρίου 18,   2ος   γραφείο 3

T.K.10431, Αθήνα.Τηλ.& FAX: 210/8238335.

Email Προέδρου: Lakishalkias@gmail.com

mail Γ. Γραμματέα:Skondras1981@gmail.com 

Τηλέφωνο Άμεσης Επικοινωνίας 6972229480

Αθήνα, 18/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Οι πρόσφατες εξελίξεις για τα Συγγενικά Δικαιώματα των τραγουδιστών.

Η  Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας , το  πανελλήνιο συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων Τραγουδιστών, εκφράζει την αντίθεσή του στα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Τραγουδιστών-Ερμηνευτών «Ερατώ» από την αμφισβητούμενη  διοίκηση του οργανισμού.

Η εκλογική διαδικασία από την οποία προέκυψε  η συγκεκριμένη διοίκηση την 14 & 15/5/2019 έχει καταγγελθεί από μέλη του οργανισμού στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), λόγω σοβαρών  ουσιαστικών και τυπικών προβλημάτων και η προσφυγή  διερευνάται κατόπιν εντολής της αρμοδίας Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί  το πόρισμα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η αμφισβητούμενη διοίκηση του ο.σ.δ. «Ερατώ» προβαίνει στη σύγκληση έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία προτίθεται να  επιτύχει αλλαγές στο καταστατικό του οργανισμού,  που αφορούν τη δύναμη της ψήφου και την κατηγοριοποίηση των μελών και την κατάταξή τους σε  κατηγορίες ανάλογα με το εισόδημα που εισπράττουν από τη χρήση των ερμηνειών τους.

Ειδικότερα προτείνει εντελώς αυθαίρετα τρεις κατηγορίες μελών  α) με μία ψήφο β) με τρείς ψήφους  και γ) με πέντε ψήφους  με μοναδικό κριτήριο τα  ποσά τα οποία εισπράττουν. Δηλαδή η διοίκηση του οργανισμού μεθοδεύει τη συσσώρευση ψήφων στη Γενική Συνέλευση στους οικονομικά δυνατούς πέρα από κάθε έννοια δημοκρατικότητας,  παρακάμπτοντας την παράμετρο της παλαιότητας των μελών και της διάρκειας της ιδιότητας  τους ως μέλη σε αυτόν και της προσφοράς τους στο μουσικό μας πολιτισμό και χωρίς καμία συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και εκλογικές διαδικασίες του μεγαλυτέρου μέρους των δικαιούχων που αποτελούν τα επωφελούμενα μέλη, τα οποία καταδικάζει  να βρίσκονται έξω από κάθε συλλογικότητα και χωρίς καμία δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα η  διοίκηση του οργανισμού απαιτεί την ψήφιση   αμοιβών  για έξοδα κίνησης- παράστασης των μελών του Δ.Σ., όταν επί δεκαετίες  οι συνάδελφοι που άσκησαν καθήκοντα μελών Διοικητικού και Εποπτικού  Συμβουλίου το έπραξαν αμισθί και μάλιστα όταν το συνολικό κόστος  που προκύπτει από τα έξοδα του ενιαίου οργανισμού GEA,  ο οποίος αποτελεί το μηχανισμό είσπραξης και στον οποίο ο ο.σ.δ. «Ερατώ» συμμετέχει με ποσοστό 25%,  συν τα   έξοδα του «Ερατώ»   ξεπερνά το προβλεπόμενο κόστος  για το 2018 με βάση το Νόμο 4481/2017 περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Καλούμε τα μέλη μας  να επαγρυπνούν  και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως Εποπτεύουσα Αρχή να αποφανθεί το συντομότερο για την εγκυρότητα  των  αρχαιρεσιών του οργανισμού «Ερατώ» που έλαβαν χώρα την 14 & 15 Μαϊου 2019.

Καλούμε  τον ο.σ.δ. «Ερατώ» να αναστείλει τις σχεδιαζόμενες καταστατικές  αλλαγές στον οργανισμό,  μέχρι τις τελικές αποφάσεις του ΟΠΙ και της αρμοδίας Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για το Δ.Σ. της ΕΤΕ

ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ                                               ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ