Ακρόαση για τη θέση του Εξάρχοντα στην Ορχήστρα της ΕΛΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για την θέση του Εξάρχοντα, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της από τον Ιανουάριο του 2022. Για την κάλυψη της θέσης θα συναφθεί σύμβαση εργασίας διάρκειας ενός έτους (δοκιμαστική περίοδος) με δυνατότητα  από πλευράς της ΕΛΣ ανανέωσης της για ένα ακόμη έτος.

Πρόγραμμα ακρόασης. Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

1. Υποχρεωτικό κοντσέρτο-( MOZART) Ένα (1) από τα: Νο 3 KV 216 σε Σολ Μείζονα, Νο 4 KV

218 σε Ρε Μείζονα, Νο 5 KV 219 σε Λα Μείζονα

ολόκληρο με καντέντσα

2. Ένα έργο επιλογής του υποψηφίου

3. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

4. Πρίμα Βίστα

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο γύρους. Ο α΄ γύρος της ακρόασης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1/12/2021 στην αίθουσα δοκιμών της Ο.Λ.Σ., στον 5ο όροφο του κτηρίου της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (Λ. Συγγρού 364) στις 10:00. Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με αλφαβητική σειρά και θα ενημερωθούν από την ΕΛΣ για την ακριβή ώρα της εξέτασής τους τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Από τη διαδικασία αυτή ένας μικρότερος αριθμός υποψηφίων θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο, που θα διεξαχθεί την επομένη (Πέμπτη 2/12) .

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα με συμπληρωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως και τους τίτλους σπουδών που διαθέτουν στο protocol@nationalopera.gr μέχρι την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 στις 14:00.

Οποιοδήποτε τυχόν ερώτημα θα πρέπει να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση orchestra@nationalopera.gr. Τέλος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση συγκατάθεσης, την οποία θα βρουν συνημμένη στην ανακοίνωση, αφού έχουν συμβουλευτεί την Πολιτική Βιογραφικών της ΕΛΣ. Αιτήσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν τη δήλωση συγκατάθεσης ή οποιαδήποτε από τις παραπάνω πληροφορίες δε θα μπορούν να γίνουν δεκτές.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να προμηθευτούν τα ορχηστρικά αποσπάσματα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣ www.nationalopera.gr από την 1η Νοεμβρίου 2021 κ.εξ.

Όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα κοντσέρτα με πιανίστα (συνοδό) δικής τους επιλογής, εκτός εάν είναι κάτοικοι εξωτερικού, για τους οποίους η ΕΛΣ θα εξασφαλίσει πιανίστα.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (ΕΡΤ, Δ. Αθηναίων κ.λ.π.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας κορωνοϊού η ΕΛΣ ενδέχεται να ζητήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή/και αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού τεστ. Ακριβής ενημέρωση θα αποσταλεί στους υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στην ακρόαση αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Παράκληση για δημοσίευση / μετάδοση

Το Γραφείο Τύπου της ΕΛΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ